Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 198

Page 198

ਰੂਪਵੰਤੁ ਸੋ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਣਾ ॥ 오직 그 사람만이 아름답고 영리하며 지혜롭고,
ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੨॥ 주님의 뜻을 받아들이는 사람. 2
ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 이 세상에서 그의 탄생은 성공적이며,
ਘਟਿ ਘਟਿ ਅਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੁ ॥੩॥ 전능하신 주님을 아는 사람. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ॥ 오, 나낙! 그의 운명이 완벽하고,
ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੪॥੯੦॥੧੫੯॥ 같은 사람이 자신의 마음을 하나님의 발 앞에 둔다. 4. 90. 159
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸਿਉ ਸਾਕਤ ਨਹੀ ਸੰਗੁ ॥ 주님을 헌애하는 자(하나님에 의해 부서짐)와 함께하는 것은 강한 사람의 동반자 관계가 없습니다
ਓਹੁ ਬਿਖਈ ਓਸੁ ਰਾਮ ਕੋ ਰੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 왜냐하면 그는 무신론적 것들을 사랑하고 헌애자에게는 주님의 색깔이 주어지기 때문입니다. 1 . 머무르다
ਮਨ ਅਸਵਾਰ ਜੈਸੇ ਤੁਰੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 그들의 연합은 마치 서투른 기병을위한 잘 갖추어진 암말과 같습니다
ਜਿਉ ਕਾਪੁਰਖੁ ਪੁਚਾਰੈ ਨਾਰੀ ॥੧॥ 무능한 사람이 여자를 사랑하는 것처럼. 1
ਬੈਲ ਕਉ ਨੇਤ੍ਰਾ ਪਾਇ ਦੁਹਾਵੈ ॥ 무신론자와 신자의 연합은 마치 사람이 송아지 옆에서 황소를 젖을 짜는 것과 같습니다
ਗਊ ਚਰਿ ਸਿੰਘ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 마치 암소를 탄 사람이 사자를 쫓는 것처럼. 2
ਗਾਡਰ ਲੇ ਕਾਮਧੇਨੁ ਕਰਿ ਪੂਜੀ ॥ 예를 들어, 한 남자가 양을 가져다가 캄데누(Kamdhenu)로 숭배하기 시작했거나,
ਸਉਦੇ ਕਉ ਧਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪੂੰਜੀ ॥੩॥ 돈이없는 것처럼, 사람은 거래를 사러 간다. 3
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਚੀਤ ॥ 오, 나낙! 당신의 마음 속에 Ram이라는 이름을 외치십시오
ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਸਾ ਮੀਤ ॥੪॥੯੧॥੧੬੦॥ 친구처럼 주님을 경배하십시오. 4. 91. 160
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਸਾ ਮਤਿ ਨਿਰਮਲ ਕਹੀਅਤ ਧੀਰ ॥ 오, 형제님! 그 지혜는 순결하고 참을성이 있다고 합니다
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵਤ ਬੀਰ ॥੧॥ 라마의 과즙 (이름)을 마시는 사람. 1
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਕਰਿ ਓਟ ॥ 마음속에 하나님의 발걸음을 내딛으십시오
ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਹੋਵਤ ਛੋਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 이런 식으로 너희는 출생과 죽음으로부터 해방될 것이다. 1. 머무르다
ਸੋ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜਿਤੁ ਉਪਜੈ ਨ ਪਾਪੁ ॥ 같은 몸이 순수하며, 그 안에서 죄가 생기지 않습니다
ਰਾਮ ਰੰਗਿ ਨਿਰਮਲ ਪਰਤਾਪੁ ॥੨॥ 라마의 사랑 (색깔)은 그 사람의 순수한 영광을 증가시킵니다. 2
ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟਿ ਜਾਤ ਬਿਕਾਰ ॥ 성도들과 함께 살면서 (사람의) 죄가 파괴됩니다
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਏਹੋ ਉਪਕਾਰ ॥੩॥ 이것이 성도들의 교제에 대한 최고의 호의이다. 3
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਤੇ ਗੋਪਾਲ ॥ 고팔라의 사랑-헌신의 색깔에 몰두하고 있는 사람
ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੪॥੯੨॥੧੬੧॥ 나낙은 그러한 성도들의 발을 구걸합니다. 4. 92. 161
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥ 나는 고빈드와 너무 사랑에 빠졌다
ਮੇਲਿ ਲਏ ਪੂਰਨ ਵਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그분은 저를 그분과 함께 데려가셨고 저는 완전히 운이 좋았습니다. 1. 머무르다
ਭਰਤਾ ਪੇਖਿ ਬਿਗਸੈ ਜਿਉ ਨਾਰੀ ॥ 아내가 남편을 보고 기뻐하듯이,
ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੀ ॥੧॥ 마찬가지로 주님의 종은 자신의 이름을 말함으로써 영적으로 기쁘게 산다. 1
ਪੂਤ ਪੇਖਿ ਜਿਉ ਜੀਵਤ ਮਾਤਾ ॥ 어머니가 아들을 볼 때 생명을 얻는 것처럼,
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ॥੨॥ 마찬가지로, 주님의 헌애자는 날실처럼 신에게 몰두하고 있습니다. 2
ਲੋਭੀ ਅਨਦੁ ਕਰੈ ਪੇਖਿ ਧਨਾ ॥ 탐욕스러운 사람이 부를 볼 때 행복을 표현하듯이,
ਜਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਮਨਾ ॥੩॥ 마찬가지로 주님의 헌애자의 마음은 주님의 발치에 있는 연꽃에 붙어 있습니다. 3
ਬਿਸਰੁ ਨਹੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਦਾਤਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥੪॥੯੩॥੧੬੨॥ 오 나의 주는 자여! 잠시 저를 잊지 마세요나낙의 주님은 그의 영혼의 지지이십니다. 4 . 93. 162
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਜੋ ਜਨ ਗੀਧੇ ॥ 라마의 암릿(이름)에 잠겨 있는 신봉자들,
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਬੀਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그들은 그의 발과 연꽃의 사랑-헌신에 묶여 있다. 1 . 머무르다
ਆਨ ਰਸਾ ਦੀਸਹਿ ਸਭਿ ਛਾਰੁ ॥ 그러한 헌애자들에게 다른 사치품은 재와 동등한 것처럼 보입니다
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਿਹਫਲ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥ 하나님의 이름 없이 이 세상에 태어나는 것은 열매가 없습니다. 1
ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੇ ਆਪਿ ॥ 하나님 자신은 무지의 맹목적인 우물에서 사람을 이끌어 내십니다
ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਅਚਰਜ ਪਰਤਾਪ ॥੨॥ 고빈드의 영광의 영광은 놀랍습니다. 2
ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ 고팔라는 숲, 식물 및 세 영역 모두에 편재합니다
ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੁ ਜੀਅ ਸੰਗਿ ਦਇਆਲ ॥੩॥ 창조 시에 브라마는 널리 퍼져 있는 존재이며, 하느님은 살아있는 존재들에게 친절하신 것처럼 보인다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਥਨੀ ਸਾਰੁ ॥ 오, 나낙! 오직 그 목소리만이 최고이고,
ਮਾਨਿ ਲੇਤੁ ਜਿਸੁ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥੪॥੯੪॥੧੬੩॥ 행하는 자가 받아들이는 것. 4 . 94 . 163
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਰਿ ਕੀਜੈ ॥ 람의 사로바에서 매일 목욕하십시오
ਝੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 사랑으로 하리의 이름으로 암릿의 마하라를 마셔라. 1. 머무르다
ਨਿਰਮਲ ਉਦਕੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ॥ Govind의 이름으로 물은 매우 순수합니다
ਮਜਨੁ ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ ॥੧॥ 그 안에서 목욕을함으로써 모든 욕망이 성취됩니다. 1
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/