Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 195

Page 195

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥ 오 어머니여! 사람이 입는 옷을 입고 그에게 주어진 음식을 먹는 신,
ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਆਲਸੁ ਕਿਉ ਬਨੈ ਮਾਇ ॥੧॥ 그 하나님을 본받기 위해 게으르지 말아야 합니다. 1
ਖਸਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਆਨ ਕੰਮਿ ਲਾਗਹਿ ॥ 주님과 남편을 잊고 다른 일에 바쁘게 사는 살아 있는 여인,
ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그녀는 카우리들의 정신으로 다이아몬드처럼 소중한 삶을 낭비합니다. 1. 머무르다
ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗਿ ਲਾਗਤ ਅਨ ਲੋਭਾ ॥ 그녀는 주님을 포기하고 다른 것들에 대한 갈망에 종사하고 있습니다
ਦਾਸਿ ਸਲਾਮੁ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਭਾ ॥੨॥ 그러나 주님 대신에 그의 하녀인 마야를 경배함으로써 누가 축복을 받았습니까? 2
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਖਾਵਹਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ॥ 남자는 과즙과 같은 맛있는 음식을 맛본다
ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਨਹਿ ਸੁਆਨ ॥੩॥ 그러나 개는 그것을주는 것을 알지 못합니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥ 나낙은 "오 하나님! 우리 (존재)는 배은망덕한 소금입니다
ਬਖਸਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੭੬॥੧੪੫॥ 오 내면의 주님이여! 우리를 용서해 주십시오. 4. 76. 145
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹਿ ਧਿਆਨੁ ॥ 오, 오빠! 마음속으로 주님의 발치에 묵상하십시오
ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥੧॥ 주님의 발에 대한 명상은 순례의 모든 장소의 목욕이기 때문입니다. 1
ਹਰਿ ਦਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 매일 하리-파라메스와라의 심란을 하라
ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਲਹਿ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 하리의 심란을 행함으로써, 출생의 크루어의 쓰레기가 제거되기 때문에. 1. 머무르다
ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਬਸਾਈ ॥ 하리의 이야기를 마음속에 간직하고 있는 사람,
ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ ॥੨॥ 그는 원하는 과일을 얻습니다. 2
ਜੀਵਨ ਮਰਣੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 그의 삶과 죽음과 출생은 받아들여진다
ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੩॥ 하나님은 누구의 마음 속에 거하십니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥ 오, 나낙! 그것이 사람들이 완성되는 곳입니다
ਜਿਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ ॥੪॥੭੭॥੧੪੬॥ 성도의 발을 받는 자. 4. 77. 146
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਖਾਦਾ ਪੈਨਦਾ ਮੂਕਰਿ ਪਾਇ ॥ 주님의 계명을 먹고 입으나 주님이 주신 계명을 거부하는 피조물,
ਤਿਸ ਨੋ ਜੋਹਹਿ ਦੂਤ ਧਰਮਰਾਇ ॥੧॥ 야마라지의 사자들은 그 생물을 계속 지켜보고 있습니다. 1
ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਬੇਮੁਖੁ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਨਾ ॥ 사람에게 혼과 육체를 주신 하나님은 여전히 그에게서 소외되어 있다
ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਭਰਮਹਿ ਬਹੁ ਜੂਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 주님으로부터 소외된 사람은 수백만 명의 출생의 질 대부분을 방황합니다. 1. 머무르다
ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥ 이것이 바로 하나님에 의해 부서진 사람의 삶의 행위입니다
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸਗਲ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥੨॥ 그가 무엇을 하든지, 그는 그 반대의 일을 한다. 2
ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਾਰਿਆ ॥ ਸੋਈ ਠਾਕੁਰੁ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿਆ ॥੩॥ 그분의 영혼과 영혼과 마음과 몸을 창조하신 분
ਬਧੇ ਬਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ ॥ 피조물은 마음으로 주님을 잊어버립니다. 3
ਨਾਨਕ ਉਧਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ॥੪॥ 무신론자 피조물의 죄는 너무 커서 많은 논문에 쓰여져 있습니다
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥ 나낙의 기도는 오 행복의 바다입니다! 생물을 보호합시다. 4
ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਤਰੈ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੭੮॥੧੪੭॥ 오 주님, 주님! 당신의 피난처에 오는 분,그는 하리나암의 결과로 유대를 깨고 바브사가르를 통과한다. 1 . 두 번째로 머물러 있습니다. 78 . 147
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਅਪਨੇ ਲੋਭ ਕਉ ਕੀਨੋ ਮੀਤੁ ॥ 인간은 탐욕 때문에 하나님을 친구로 삼는다
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਮੁਕਤਿ ਪਦੁ ਦੀਤੁ ॥੧॥ 하나님은 그의 모든 소원을 이루시고 그에게 구원의 칭호를 주십니다. 1
ਐਸਾ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 모든 사람이 그러한 하나님을 그의 친구로 삼게 하고,
ਜਾ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그의 문에서 아무도 비어있는 상태로 돌아 오지 않습니다. 1. 머무르다
ਅਪੁਨੈ ਸੁਆਇ ਰਿਦੈ ਲੈ ਧਾਰਿਆ ॥ 자신의 이기심 때문에 그 주님을 마음속에 만드신 사람,
ਦੂਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਸਗਲ ਬਿਦਾਰਿਆ ॥੨॥ 주님은 그의 고통과 모든 병을 버리십니다. 2
ਰਸਨਾ ਗੀਧੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ ॥ 그의 혀가 람의 이름을 발음하기를 원하고,
ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ॥੩॥ 그의 모든 소망은 성취된다. 3
ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥ 오, 나낙! 우리는 우리의 고빈드에서 여러 번 희생하며,
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹਮਾਰਾ ॥੪॥੭੯॥੧੪੮॥ 우리의 고빈드는 그의 비전이 모든 열매를 맺을 수 있도록 합니다. 4. 79. 148
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਹਿਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥ 수백만 개의 장애물이 순식간에 사라집니다
ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸੁਨਾਹਿ ॥੧॥ 성도들의 니르말 사바에서 하리의 하리 이야기를 듣는 사람. 1
ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਜਾਸੁ ॥ 그는 람 라사 (Ram Rasa)를 마시고 과즙의 자질을 칭찬합니다
ਜਪਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਮਿਟੀ ਖੁਧਿ ਤਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 하리의 발에 묵상함으로써 그의 굶주림은 해소된다. 1 . 머무르다
ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਹਜ ਨਿਧਾਨ ॥ 그는 모든 복지와 자발적인 행복의 창고를 얻습니다
ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸਹਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥ 그의 마음 속에 신이 거한다. 2
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/