Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 190

Page 190

ਚਰਨ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਧਾਵਉ ॥੧॥ 발로 나는 타쿠르의 길을 따른다. 1
ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥ 그 삶의 시간은 매우 길조이며, 그 안에는 하나님의 심란을 행할 기회가 있습니다
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭੈ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 하나님의 이름인 심란을 행함으로써 끔찍한 바다를 건널 수 있습니다. 1. 머무르다
ਨੇਤ੍ਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖੁ ॥ 오, 형제님! 여러분 자신의 눈으로 성도들을 보십시오
ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖੁ ॥੨॥ 파괴할 수 없는 주님을 마음속에 간직하십시오. 2
ਸੁਣਿ ਕੀਰਤਨੁ ਸਾਧ ਪਹਿ ਜਾਇ ॥ 성도들에게 가서 하나님의 찬송가를 들어보십시오
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਇ ॥੩॥ 그리하여 너희의 출생과 죽음에 대한 두려움이 제거될 것이다. 3
ਚਰਣ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ 오, 형제님! 타쿠르 지의 아름다운 발을 당신의 마음 속에 두십시오
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਾਰਿ ॥੪॥੫੧॥੧੨੦॥ 오, 나낙! 이런 식으로, 당신의 소중한 인체에 선을 가져라. 4. 51. 120
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਜਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥ 하나님께서 은혜를 베푸신 사람,
ਸੋ ਜਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੈ ॥੧॥ 그는 열정으로 하나님의 이름을 노래합니다. 1
ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਬਿਆਪੈ ॥ 하리를 잊음으로써 의심과 슬픔이 그 생물에게 떨어진다
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그러나 남심란을 행함으로써 혼란과 두려움이 제거된다. 1. 머무르다
ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਣੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੈ ॥ 하나님의 찬송가를 듣고 하나님의 찬송가를 부르는 사람,
ਤਿਸੁ ਜਨ ਦੂਖੁ ਨਿਕਟਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੨॥ 그 사람 근처에는 아무런 문제가 없습니다. 2
ਹਰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰਤ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥ 하나님의 종은 그를 섬기기 위해 아름답게 보입니다
ਤਾ ਕਉ ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹੈ ॥੩॥ 마야의 불은 그를 건드리지 않습니다. 3
ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜੀਅਲੇ ਅਵਰਿ ਜੰਜਾਲ ॥੪॥੫੨॥੧੨੧॥ 오, 나낙! 자비의 집에 있는 하나님의 이름은 마음과 입에 있는 사람의 마음과 입에 거하며,그 사람은 다른 모든 함정을 포기했습니다. 4. 52. 121
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 오, 형제님! 지능과 영리함을 포기하십시오
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ॥੧॥ 완전한 전문가에서 피난처를 찾으십시오. 1
ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 그런 사람은 하나님을 찬양함으로 행복해지고, 그의 모든 고통은 멸망당하고,
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 구루의 은혜로 완전한 구루를 만나는 사람은 하나님 안에 surti를 둔다. 1. 머무르다
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ॥ 구루는 나에게 하나님의 이름의 만트라를 주었고,
ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ ॥੨॥ 그래서 내 걱정이 사라지고 산만 함이 사라졌습니다. 2
ਅਨਦ ਭਏ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ 크리파의 집에서 구루를 만나는 기쁨이 있습니다
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ॥੩॥ 구루는 그분의 은혜를 입음으로써 야마두트의 올무를 잘라 냈습니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ 오, 나낙! 나는 완전한 주인을 찾았고,
ਤਾ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫੩॥੧੨੨॥ 그래서 마야는 다시는 나를 괴롭히지 않을 것이다. 4. 53. 122
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਰਾਖਿ ਲੀਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਆਪਿ ॥ 완벽한 전문가 자신이 나를 보호했습니다
ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਲਾਗੋ ਸੰਤਾਪੁ ॥੧॥ 그러나 자원 봉사자들에게 어려움의 산이 다가왔다. 1
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥ 오, 내 친구! 항상 전문가를 기억하십시오
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਵਹਿ ਦਰਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 주님의 궁정에서 여러분의 얼굴이 밝아질 것입니다. 1. 머무르다
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇ ॥ 오 내 친구! 당신은 당신의 마음 속에 구루의 발치에 섰고,
ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥ 너희의 슬픔과 원수들과 너희의 재앙은 파괴될 것이다. 2
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥ 전문가의 말은 당신의 동반자이자 도우미입니다
ਦਇਆਲ ਭਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਭਾਈ ॥੩॥ 오, 형제님! 모든 사람들이 당신에게 친절 할 것입니다. 3
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਜਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥ 오, 나낙! 완전한 전문가가 그의 은혜 비전을 주었을 때
ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ॥੪॥੫੪॥੧੨੩॥ 그래서 제 인생은 완벽해졌습니다. 4. 54. 123
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਅਨਿਕ ਰਸਾ ਖਾਏ ਜੈਸੇ ਢੋਰ ॥ 인간은 동물과 같은 맛있는 음식의 대부분을 섭취합니다
ਮੋਹ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ ॥੧॥ 그리고 세속적인 심취의 밧줄로 그는 도둑처럼 묶여 있습니다. 1
ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਸਾਧਸੰਗ ਬਿਹੂਨਾ ॥ 오, 형제님! 성도들과 함께 하지 않는 사람, 그의 몸은 죽었다
ਆਵਤ ਜਾਤ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਖੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그런 사람은 질에 갇혀 계속 움직이고 고통에 의해 파괴됩니다. 1. 머무르다
ਅਨਿਕ ਬਸਤ੍ਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ ॥ 남자는 매혹적으로 다양한 아름다운 드레스를 입고,
ਜਿਉ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਡਰਾਇਆ ॥੨॥ 그러나 가난한 사람들에게는 마치 동물을 놀라게하기 위해 가짜 보호자가 작물에 세워진 것과 같습니다. 2
ਸਗਲ ਸਰੀਰ ਆਵਤ ਸਭ ਕਾਮ ॥ 다른 동물 등의 시체가 편리합니다
ਨਿਹਫਲ ਮਾਨੁਖੁ ਜਪੈ ਨਹੀ ਨਾਮ ॥੩॥ 그러나 하나님의 이름을 부르지 않는 사람은 세상에 도착하여 열매를 맺지 못합니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥ 오, 나낙! 하나님이 친절하신 사람,
ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਭਜਹਿ ਗੋੁਪਾਲਾ ॥੪॥੫੫॥੧੨੪॥ 그는 성도들과 함께 모여 고팔라를 계속 숭배합니다. 4 . 55 . 124
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/