Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 189

Page 189

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਛੋਟ ॥੧॥ 성도들의 은혜로 사람은 출생과 죽음에서 해방됩니다. 1
ਸੰਤ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪੂਰਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 성도들의 목격은 완전한 순례 목욕탕입니다
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 하리남은 성도들의 은혜로 찬송을 받습니다. 1. 머무르다
ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟਿਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ 인간의 자아는 성도들의 연합에 의해 지워진다
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਆਵੈ ਸਭੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੨॥ 그리고 도처에 오직 한 하나님만이 계십니다. 2
ਸੰਤ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਆਏ ਵਸਿ ਪੰਚਾ ॥ 성도들의 행복은 다섯 가지 장애 (일, 분노, 탐욕, 심취 - 자아)를 정복합니다
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਲੈ ਸੰਚਾ ॥੩॥ 인간은 자신의 마음을 감로라는 이름으로 저장합니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ॥ 오, 나낙! 그의 운명이 완성되고,
ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੪੬॥੧੧੫॥ 그분은 성도들의 발을 만지십니다. 4. 46 . 115
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੈ ॥ 하나님을 찬양하면 심장연꽃이 부풀어 오른다
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤ੍ਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ ॥੧॥ 하나님의 심란을 행함으로써 모든 두려움이 파괴됩니다. 1
ਸਾ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 같은 생각이 완성되고, 그로부터 하나님의 찬양이 노래된다
ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 성도들과 함께하는 것은 오직 행운을 통해서만 옵니다. 1 . 머무르다
ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਈਐ ਨਿਧਿ ਨਾਮਾ ॥ 성도들과 교제함으로써 이름 기금이 얻어진다
ਸਾਧਸੰਗਿ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮਾ ॥੨॥ 성도들과 협력함으로써 모든 사업이 성공하게 된다. 2
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 하나님을 경배함으로써 사람의 탄생은 성공적이 된다
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੁ ॥੩॥ 구루의 은혜로 주님의 이름은 심란입니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 오, 나낙! 그는 진리의 법정에서 받아들여지고,
ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥੪੭॥੧੧੬॥ 하나님이 거하시는 사람의 마음 속에. 4 . 47 . 116
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 마음이 하나님의 사랑에 잠겨 있는 사람,
ਵਿਸਰੀ ਤਿਸੈ ਪਰਾਈ ਤਾਤਾ ॥੧॥ 그는 다른 사람들을 미워하는 것을 잊어 버립니다. 1
ਬਿਨੁ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਈ ॥ 그는 고빈드 외에는 아무도 못한다
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그는 세상의 창조주가 모든 것을 행하시고 살아있는 존재들에게 일을 하시는 분이라는 것을 알고 계신다. 1. 머무르다
ਮਨਹਿ ਕਮਾਵੈ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੈ ॥ 심란이라는 이름을 집중하고 실천하며 하리-신의 이름을 입으로 말하는 자,
ਸੋ ਜਨੁ ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨ ਡੋਲੈ ॥੨॥ 그는 내세에 있는 사람들의 어느 곳에서도 흔들리지 않는다. 2
ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੋ ਸਚ ਸਾਹੁ ॥ 하리의 이름으로 부를 가진 사람은 진정한 돈 빌려주는 사람입니다
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਵਿਸਾਹੁ ॥੩॥ 완벽한 구루는 그의 명성을 만들었습니다. 3
ਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ 그는 생명의 사람 하리-바그와를 발견한다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪੮॥੧੧੭॥ 오, 나낙! 이런 식으로 그는 궁극적 인 지위를 얻습니다. 4 . 48. 117
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥ 주님의 이름은 그분의 헌애자의 영혼의 기초입니다
ਨਾਮੋ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥੧॥ 이름은 그의 재산이고, 이름은 그의 사업입니다. 1
ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜਨੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥ 이름으로, 헌애자는 칭찬과 장식을받습니다
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그러나 주님 자신이 기뻐하시는 이 이름을 받는 사람은 바로 그분입니다. 1. 머무르다
ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕੈ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 이름은 헌애자의 행복과 평화의 거처입니다
ਨਾਮ ਰਤੁ ਸੋ ਭਗਤੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 그 이름에 몰두하는 헌애자는 받아들여진다. 2
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਧਾਰੈ ॥ 하리의 이름은 그의 종에게 기초를 제공한다
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥ 호흡과 호흡으로 하나님의 종은 계속해서 심란이라는 이름을 짓고 있습니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪੂਰਾ ਭਾਗੁ ॥ 오, 나낙! 행운을 빕니다
ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗੁ ॥੪॥੪੯॥੧੧੮॥ 그의 마음은 그의 이름에 붙어 있습니다. 4 . 49 . 118
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ 내가 하나님의 이름을 묵상한 이후로 성도의 은혜로 말미암아
ਤਬ ਤੇ ਧਾਵਤੁ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਆ ॥੧॥ 그 이후로 장애에 대한 나의 방황하는 마음은 만족스러워졌습니다. 1
ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 주님을 찬양함으로써 저는 남은 행복을 얻었습니다
ਸ੍ਰਮੁ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰੀ ਹਤੀ ਬਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 나의 고통은 사라졌고, 나의 악행의 악마는 사라졌다. 1. 머무르다
ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਧਿ ਭਗਵੰਤਾ ॥ 오, 형제님! 하나님의 발과 연꽃을 생각해 보십시오
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਿਟੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ॥੨॥ 내 불안은 하리의 심란을함으로써 제거되었습니다. 2
ਸਭ ਤਜਿ ਅਨਾਥੁ ਏਕ ਸਰਣਿ ਆਇਓ ॥ 나는 모든 고아들을 버렸고 유일하신 하나님의 피난처이다
ਊਚ ਅਸਥਾਨੁ ਤਬ ਸਹਜੇ ਪਾਇਓ ॥੩॥ 그 이후로 나는 쉽게 가장 높은 지위를 얻었습니다. 3
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸਿਆ ॥ 나의 고통, 혼란과 두려움은 사라졌다
ਕਰਣਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ॥੪॥੫੦॥੧੧੯॥ 오, 나낙! 창조주이신 주님은 마음속에 거하셨습니다. 4. 50 . 119
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਕਰ ਕਰਿ ਟਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥ 저는 제 손으로 주님을 섬기고 제 입으로 그분을 찬양합니다
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/