Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 186

Page 186

ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲਿ ਡਿਠਾ ਖਜਾਨਾ ॥ 아버지와 할아버지의 창고, 즉 구루의 목소리의 창고를 열었을 때, 나는 보았다
ਤਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ॥੧॥ 그래서 기쁨의 창고가 내 마음을 가득 채웠다. 1
ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲੁ ॥ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ ॥੨॥ 구나수티의 귀중한 보석과 보석에서Akshay와 Atul bhandar가 가득 찼습니다. 2
ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਭਾਈ ॥ 오, 형제님! 우리는 함께 이러한 상점을 소비하고 사용합니다
ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ ॥੩॥ 이 주식에는 부족함이 없으며 매일 점점 더 증가합니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇ ॥ 오, 나낙! 비다타가 그런 운명의 선을 긋은 사람의 머리에,
ਸੁ ਏਤੁ ਖਜਾਨੈ ਲਇਆ ਰਲਾਇ ॥੪॥੩੧॥੧੦੦॥ 그는이 (미덕의) 상점에서 파트너가됩니다. 4. 31. 100
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਡਰਿ ਡਰਿ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰਿ ॥ 주님이 멀리 계시다고 생각했을 때, 저는 두려움 속에서 죽곤 했습니다
ਡਰੁ ਚੂਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੧॥ 주님이 무소부재하시는 것을 보면서, 나의 두려움은 사라졌습니다. 1
ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥ 나는 내 satguru에 발리 하리에 간다
ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਸਰਪਰ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그는 나를 제외하고는 아무데도 가지 않으며 반드시 바바사가르를 통해 나를 건너갈 것이다. 1. 머무르다
ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਸੋਗੁ ਬਿਸਰੈ ਜਬ ਨਾਮੁ ॥ 피조물이 하나님의 이름을 잊어버리면 질병과 분노를 겪습니다
ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਜਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮੁ ॥੨॥ 그러나 그가 주님의 찬양을 부를 때, 그는 항상 행복합니다. 3
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨ ਕਹੀਜੈ ॥ 우리는 누군가를 바보라고 부르면 안됩니다
ਛੋਡਿ ਮਾਨੁ ਹਰਿ ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ ॥੩॥ 그리고 자존심을 포기하고 하나님의 발을 붙잡아야 합니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰੁ ਚਿਤਾਰਿ ॥ Nanak의 진술은 (오 생물!) 구루의 만트라 (가르침)를 기억하십시오
ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੪॥੩੨॥੧੦੧॥ 진리의 법정에는 큰 행복이 있을 것입니다. 4. 32. 101
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਜਾ ਕਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ॥ 오, 형제님! 그의 친구이자 신사는 전능하신 주님이십니다
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆ ॥੧॥ 그 사람이 어떤 물질이 부족할지 말해줘. 1
ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥ 고빈드와 사랑에 빠진 사람,
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그의 고통과 혼란은 사라졌습니다. 1 . 머무르다
ਜਾ ਕਉ ਰਸੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹੈ ਆਇਓ ॥ 하리라사를 즐기는 사람,
ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ ॥੨॥ 그는 하리 라사 이외의 주스에 집착하지 않습니다. 2
ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ॥ 그의 말씀이 주님의 법정을 믿고
ਸੋ ਕਿਸ ਕਉ ਨਦਰਿ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੈ ॥੩॥ 그는 누구를 염려합니까 (즉, 그는 필요가 없습니다)? 3
ਜਾ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ॥ 피조물을 창조하신 하나님은 살아 계신 존재나 온 세상에 속하시고,
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩੩॥੧੦੨॥ 오, 나낙! 사람이 되시는 그 하나님의 헌애자는 언제나 행복을 얻습니다. 4. 33 . 102
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਜਾ ਕੈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਪੈ ॥ 슬픔과 행복이 똑같아 보이는 사람에게,
ਤਾ ਕਉ ਕਾੜਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ॥੧॥ 그는 어떻게 어떤 걱정을 할 수 있었을까요? 1
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਮਾਹਿ ॥ 스님이 마음속에 자발적인 기쁨을 가지고 계신 신,
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그는 항상 주 하나님께 순종합니다. 1 . 머무르다
ਜਾ ਕੈ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 납득하지 못하시는 하나님이 오셔서 거하시는 분의 마음속에,
ਤਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹਿ ॥੨॥ 그는 전혀 걱정하지 않는 것 같습니다. 2
ਜਾ ਕੈ ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਭਰਮਾ ॥ 환상이 떠난 마음에서
ਤਾ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾਹੀ ਡਰੁ ਜਮਾ ॥੩॥ 그는 죽음에 대한 두려움이 없습니다. 3
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਨਾਮਾ ॥ 구르데프가 주님의 이름을 준 마음에
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨਾ ॥੪॥੩੪॥੧੦੩॥ 오, 나낙! 그는 모든 기금의 주인이됩니다. 4. 34. 103
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਹਿ ਥਾਨਾ ॥ 접근하기 어려운 형태는 하나님이 사람의 마음 속에 거하시는 것입니다
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਨਾ ॥੧॥ 구루의 은혜로 희귀 한 사람 만이 사실을 이해합니다. 1
ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟਾ ॥ 주님의 사하즈 카타의 과즙-쿤드가 있습니다
ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਲੈ ਭੁੰਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그들이 얻는 사람은 꿀을 계속 마신다. 1. 머무르다
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨੁ ਨਿਰਾਲਾ ॥ 바이쿤트에는 안하드 바니의 달콤한 소리가 매 순간 울려 퍼지는 멋진 장소가 있습니다
ਤਾ ਕੀ ਧੁਨਿ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ ॥੨॥ 고팔은 또한이 달콤한 소리를 듣는 것에 매료되어 있습니다. 2
ਤਹ ਸਹਜ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥ 즐겁고 영원한 행복한 거처가 다양하게 있습니다
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੰਤਾ ॥੩॥ 성도들인 주 파르브라흐마의 동반자들이 거합니다. 3
ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਬੀਆ ॥ 영원한 기쁨과 슬픔이나 이원성이 없습니다
ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ॥੪॥੩੫॥੧੦੪॥ 그 집은 구루에 의해 나낙에게 주어졌다. 4 . 35 . 104
ਗਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥ 가우리 마할라 5
ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਉ ॥ 주! 여러분은 영원한 형태를 가지고 있습니다. 그렇다면 내가 경배하는 너희들의 모습은 어떠한가
ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਾਇਆ ਲੇ ਸਾਧਉ ॥੧॥ 맙소사! 내 몸을 통제 할 수있는 요가의 수단은 무엇입니까? 1
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/