Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 176

Page 176

ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸਾ ॥ 인간은 코끼리와 말을 보게되어 매우 기쁩니다
ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ ਨੇਬ ਖਵਾਸਾ ॥ 그는 큰 군대를 모으고 장관과 왕실의 하인을 가지고 있습니다
ਗਲਿ ਜੇਵੜੀ ਹਉਮੈ ਕੇ ਫਾਸਾ ॥੨॥ 그러나이 모든 것은 그의 목구멍에 떨어지는 자아의 밧줄입니다. 2
ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਸਾਰੀ ॥ 열 가지 방향으로 다스리기 위하여,
ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਭੋਗ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ॥ 많은 즐거움 즐기기 대부분의 여성 즐기기
ਜਿਉ ਨਰਪਤਿ ਸੁਪਨੈ ਭੇਖਾਰੀ ॥੩॥ 거지의 꿈에는 왕이되는 것과 같습니다. 3
ਏਕੁ ਕੁਸਲੁ ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ ॥ 사티구루는 나에게 행복해지는 방법을 말해줬다
ਹਰਿ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹਰਿ ਕਿਆ ਭਗਤਾ ਭਾਇਆ ॥ 그 방법은 하나님이 무엇을 하시든 주님의 헌애자들에게 유익하다는 것입니다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ 오, 나낙! 구르무크는 자존심을 닦아내고 주님과 합류한다. 4
ਇਨਿ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 오 오빠! 이 방법으로 행복합니다
ਇਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥ 그리하여 조력자 주님이 발견되십니다. 1. 두 번째로 머물러 있습니다
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우디 과레리 마할라 5
ਕਿਉ ਭ੍ਰਮੀਐ ਭ੍ਰਮੁ ਕਿਸ ਕਾ ਹੋਈ ॥ 왜 우리는 혼란스러워해야합니까? 무엇을 혼동해야합니까
ਜਾ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਰਵਿਆ ਸੋਈ ॥ 주님이 물속에, 땅에, 땅에, 하늘에 계실 때
ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ ਮਨਮੁਖ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੧॥ Gurmukhs는 Bhavsagar에서 탈출하지만 자원 봉사자들은 명성을 잃습니다. 1
ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ਰਾਮੁ ਦਇਆਰਾ ॥ 그의 자비의 집 라마 자신이 보호하고,
ਤਿਸੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 아무도 그것을 균등하게 할 수 없습니다 1. 머무르다
ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੁ ਅਨੰਤਾ ॥ 영원하신 하나님이 모든 존재들 가운데 널리 퍼지고 계십니다
ਤਾ ਤੂੰ ਸੁਖਿ ਸੋਉ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤਾ ॥ 그러니 확실히하고 행복하게 자십시오
ਓਹੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਜੋ ਵਰਤੰਤਾ ॥੨॥ 주님은 세상에서 일어나는 모든 일을 아십니다. 2
ਮਨਮੁਖ ਮੁਏ ਜਿਨ ਦੂਜੀ ਪਿਆਸਾ ॥ 마야의 갈증을 느끼는 자발적인 존재들은 마야의 심취에 갇혀 죽는다
ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਵਹਿ ਧੁਰਿ ਕਿਰਤਿ ਲਿਖਿਆਸਾ ॥ 그는 많은 양식에서 방황합니다. 그들의 운명에서, 그러한 작품 기사는 처음부터 쓰여집니다
ਜੈਸਾ ਬੀਜਹਿ ਤੈਸਾ ਖਾਸਾ ॥੩॥ 그들이 씨를 뿌릴 때, 그들은 먹습니다. 3
ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਭਇਆ ਵਿਗਾਸਾ ॥ 제 마음은 주님의 시현을 받게 되어 기쁩니다
ਸਭੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 이제 나는 도처에서 하나님의 빛을 보았다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥੪॥੨॥੭੧॥ 나낙의 주님은 그의 소망을 이루셨습니다. 4. 2. 71
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우디 과레리 마할라 5
ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥ 오 피조물이여! 당신은 많은 생애에서 벌레와 나방이었습니다
ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ॥ 많은 생애에서 당신은 코끼리, 물고기, 사슴이었습니다
ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥ 많은 양식에서 당신은 새와 뱀이되었습니다
ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ ॥੧॥ 많은 양식에서 당신은 말과 황소로 쟁기질되었습니다. 1
ਮਿਲੁ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥ 이제 너희는 인간 탄생 안에서 세상의 하느님을 만날 시간을 찾았고,
ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그래서 여러분은 그분을 발견했고, 영원 후에 이 인간의 탄생을 당신에게서 받아들였습니다. 1. 머무르다
ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰਿ ਕਰਿਆ ॥ 많은 양식에서 당신은 바위와 산에서 태어났습니다
ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰਿ ਖਰਿਆ ॥ 많은 생애에서 어머니의 자궁이 떨어졌습니다
ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰਿ ਉਪਾਇਆ ॥ 많은 양식에서 당신은 식물로 자랐습니다
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਇਆ ॥੨॥ 이런 식으로 당신은 팔십 사백만 개의 양식로 방황했습니다. 2
ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਇਓ ਜਨਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ॥ 이제 여러분은 귀중한 인간의 삶을 살고 있습니다. 그래서 여러분은 성도들과 교제하셨습니다
ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਭਜੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ॥ 당신은 성도들을 사심없이 섬겼고 구루의 마음을 통해 하리 하나님을 경배했습니다
ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁ ਝੂਠੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 당신은 당신의 오만함, 거짓말과 자존심을 포기합니다
ਜੀਵਤ ਮਰਹਿ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੩॥ 당신이 당신의 자존심을 파괴한다면, 그때에만 당신은 주님의 법정에서 받아 들여질 것입니다. 3
ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਗੁ ॥ 맙소사! 무슨 일이 일어났거나 일어날 일은 당신에게 달려 있습니다
ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥ 아무도 그것을 할 수 없습니다
ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਜਾ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥ 주! 당신이 가입한다면, 오직 그 다음에야 당신은 남자를 찾을 수 있습니다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩॥੭੨॥ 오, 나낙! 오 피조물이여! 당신은 하리 하나님의 찬양을 노래합니다. 4. 3. 72
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우디 과레리 마할라 5
ਕਰਮ ਭੂਮਿ ਮਹਿ ਬੋਅਹੁ ਨਾਮੁ ॥ 오 피조물이여! 몸의 카르마-더-형태의 땅에 너희 이름의 씨를 뿌리소서
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰਾ ਕਾਮੁ ॥ 당신의 일은 성공적 일 것입니다
ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਮਿਟੈ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ॥ 너희는 열매를 맺을 것이며 너희의 죽음에 대한 두려움은 사라질 것이다
ਨਿਤ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਾਸ ॥੧॥ 그러므로 항상 주 하나님의 찬양과 사이마일을 노래하십시오
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ 하리-신의 이름을 마음과 생각으로 지키고,
ਸੀਘਰ ਕਾਰਜੁ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 곧 작업을 처리하십시오. 1. 머무르다
ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਹੋਹੁ ਸਾਵਧਾਨੁ ॥ 항상 주님을 섬기도록 조심하십시오
ਤਾ ਤੂੰ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥ 그러면 당신은 그의 법정에서 명성을 얻게 될 것입니다
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/