Gujarati Page 211

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸੇ ਭਲੇ ॥

parabh kay chaakar say bhalay.

Blessed are the humble devotees of God. જે મનુષ્ય પરમાત્માનો સેવક બને છે, તે ભાગ્યશાળી થઇ જાય છે,

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ॥੪॥੩॥੧੪੧॥

naanak tin mukh oojlay. ||4||3||141||

O’ Nanak, they are honored in God’s court. ||4||3||141|| હે નાનક! પરમાત્માના દરબારમાં તેનું મુખ રોશન રહે છે ॥૪॥૩॥૧૪૧॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਜੀਅਰੇ ਓਲ੍ਹ੍ਹਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥

jee-aray olHaa naam kaa.

O’ my soul, Naam is your only real strength here and hereafter. હે જીવ! પરમાત્માના નામનો જ આશરો લોક પરલોકમાં સહાયતા કરે છે.

ਅਵਰੁ ਜਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਤਿਨ ਮਹਿ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

avar je karan karaavano tin meh bha-o hai jaam kaa. ||1|| rahaa-o. *

Doing any thing other than meditation on Naam, carries the fear of spiritual death. ||1||Pause|| નામ વગર માયા માટે બીજો જેટલો પણ ઉદ્યમ- યત્ન છે તે બધા કામોમાં આધ્યાત્મિક મૃત્યુનો ખતરો બની જાય છે ॥૧॥વિરામ॥

ਅਵਰ ਜਤਨਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥

avar jatan nahee paa-ee-ai.

God is not realized by any effort other than meditation on Naam. સ્મરણ વગર કોઈ પણ બીજા યત્નથી પરમાત્મા નથી મળતો.

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥

vadai bhaag har Dhi-aa-ee-ai. ||1||

It is only by great fortune that one meditates on God. ||1|| પરંતુ વિશાળ કિસ્મતથી જ પરમાત્મા સ્મરણ કરી શકાય છે ॥૧॥

ਲਾਖ ਹਿਕਮਤੀ ਜਾਨੀਐ ॥ laakh hikmatee jaanee-ai. One may become known in this world through great wisdom, જો જગતમાં લાખો ચતુરાઈઓ કરી કરીને ઈજ્જત કમાવી લે,

ਆਗੈ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀਐ ॥੨॥

aagai til nahee maanee-ai. ||2||

but hereafter he is not given the slightest advantage. ||2|| પરલોકમાં આ આદતને કારણે થોડો પણ આદર મળતો નથી ॥૨॥

ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ॥

ahaN-buDh karam kamaavanay.

Performing good deeds with self-conceit, હે જીવ! જો પોતાની તરફથી ધાર્મિક કર્મ પણ કરવામાં આવે પરંતુ તે અહંકારવાળી બુદ્ધિ વધારવાવાળા જ હોય,

ਗ੍ਰਿਹ ਬਾਲੂ ਨੀਰਿ ਬਹਾਵਨੇ ॥੩॥ garih baaloo neer bahaavanay. ||3||

is futile. It is like building castles in the sand. ||3|| તો તે આવા કર્મ રેતીના બનેલા ઘરો જેવા જ છે જેને પૂરનું પાણી વહાવી લઇ ગયું ॥૩॥

ਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥

parabh kirpaal kirpaa karai.

By the grace of the merciful God, દયાનો સ્ત્રોત પરમાત્મા જે મનુષ્ય પર કૃપા કરે છે,

ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲੈ ॥੪॥੪॥੧੪੨॥

naam naanak saaDhoo sang milai. ||4||4||142||

O’ Nanak, one receives Naam in the holy congregation. ||4||4||142|| હે નાનક! તેને ગુરુની સંગતિમાં પરમાત્માનું નામ મળે છે ॥૪॥૪॥૧૪૨॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਬਾਰਨੈ ਬਲਿਹਾਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥

baarnai balihaarnai lakh baree-aa.

With complete devotion I dedicate myself to God a million times over. હે ભાઈ! હું પરમાત્માના નામથી લાખો વખત બલિદાન આપું છું, કુરબાન જાવ છું.

ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

naamo ho naam saahib ko paraan aDhree-aa. ||1|| rahaa-o.

God’s Name alone is the strength of the spiritual life. ||1||Pause|| માલિક પ્રભુનું નામ જ જીવોની જીવનો આશરો છે ॥૧॥ વિરામ॥

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥ karan karaavan tuhee ayk.

You alone are the Doer and the Cause of causes. હે પ્રભુ! ફક્ત તું જ બધું જ કરવાની તાકત રાખે છે. જીવોથી કરાવવાનું સામર્થ્ય રાખે છે,

ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੀ ਤੁਹੀ ਟੇਕ ॥੧॥

jee-a jant kee tuhee tayk. ||1||

You alone are the support of all beings and creatures. ||1|| તું જ બધા જીવ-જંતુઓનો સહારો છે ॥૧॥

ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਧਨੀ ॥

raaj joban parabh tooN Dhanee.

O’ God, You are the power behind a person’s authority and his youth. હે પ્રભુ! તું જ હુકુમતનો માલિક છે, તું જ જવાનીનો માલિક છે, તારાથી જ જીવ દુનિયામાં હુકુમત કરવાની તાકત લે છે, તારાથી જ જવાની પ્રાપ્ત કરે છે.

ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਨ ਤੂੰ ਸਰਗੁਨੀ ॥੨॥ tooN nirgun tooN sargunee. ||2|| You are without any atributes and yet You possess all the modes of Maya. ||2|| જયારે જગત નહોતું બન્યું, માયાના ત્રણેય ગુણોથી રહિત નિર્ગુણ પણ તું જ છે, હવે તે જગત રચી દીધું છે, આ દેખાઈ દઈ રહ્યો આકાર, સર્ગુણ માયાના ત્રણેય ગુણોવાળો – આ પણ તું પોતે જ છે ॥૨॥

ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮ ਰਖੇ ॥

eehaa oohaa tum rakhay.

Here and hereafter You are the savior of all, (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

હે પ્રભુ! આ લોકમાં અને પરલોકમાં તું જ સૌની રક્ષા કરે છે.

gur kirpaa tay ko lakhay. ||3||

but a rare person understands this secret by the Guru’s grace. ||3|| પરંતુ કોઈ દુર્લભ મનુષ્ય જ ગુરુની કૃપાથી આ તફાવત સમજે છે. ॥૩॥

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨੁ ॥

antarjaamee parabh sujaan.

O’ God, You are wise and the inner-knower of all hearts. હે પ્રભુ! તું સૌના દિલોની જાણનાર છે, તું જ સમજદાર છે.

ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੁਹੀ ਤਾਣੁ ॥੪॥੫॥੧੪੩॥

naanak takee-aa tuhee taan. ||4||5||143||

You alone are Nanak’s support and strength. ||4||5||143|| નાનકનો સહારો તું જ છે, નાનકનું બળ પણ તું જ છે. ॥૪॥૫॥૧૪૩॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧੀਐ ॥

har har har aaraaDhee-ai.

One ought to meditate on God’s Name for ever with loving devotion. હે ભાઈ! હંમેશા પરમાત્માનું નામ સ્મરણવુ જોઈએ.

ਸੰਤਸੰਗਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਭਉ ਸਾਧੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

satsang har man vasai bharam moh bha-o saaDhee-ai. ||1|| rahaa-o.

God is realized by being in the holy congregation and complete control of doubt, emotional attachment and fear is achieved. ||1||Pause||

સંતોની સંગતિમાં જ પરમાત્મા મનુષ્યના મનમાં વસી શકે છે. ભટકણને, મોહને અને ડર-સહમને કાબુ કરી શકાય છે. ॥૧॥ વિરામ॥

ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਭਨੇ ॥

bayd puraan simrit bhanay.

All the holy books like Vedas, Puranas, and Simritis proclaim હે ભાઈ! પંડિત લોકો ભલે વેદ-પુરાણ-સ્મૃતિઓ વગેરે ધાર્મિક પુસ્તકોને વાંચે છે

ਸਭ ਊਚ ਬਿਰਾਜਿਤ ਜਨ ਸੁਨੇ ॥੧॥

sabh ooch biraajit jan sunay. ||1||

that the saints are known to be at the highest spiritual status. ||1|| પરંતુ સંત જન અન્ય બધા લોકોથી ઊંચા આધ્યાત્મિક ઠેકાણા પર ટકેલા સાંભળવામાં આવે છે ॥૧॥

ਸਗਲ ਅਸਥਾਨ ਭੈ ਭੀਤ ਚੀਨ ॥

sagal asthaan bhai bheet cheen.

All hearts are known to be stricken with awe and fear, હે ભાઈ! બીજા બધા હૃદય-સ્થળ ડરોથી સહમાયેલા જોઈ શકાય છે.

ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਭੈ ਰਹਤ ਕੀਨ ॥੨॥

raam sayvak bhai rahat keen. ||2||

but the devotees of God have been rendered fearless. ||2|| પરમાત્માના સ્મરણે પરમાત્માના ભક્તોને ડરોથી રહિત કરી દીધા છે ॥૨॥

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਫਿਰਹਿ ॥

lakh cha-oraaseeh jon fireh.

People wander through millions of existences, હે ભાઈ! જીવ ચોર્યાસી લાખ યોનિઓમાં ભટકતા ફરે છે.

ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀ ਜਨਮਿ ਮਰਹਿ ॥੩॥

gobind lok nahee janam mareh. ||3||

but God’s devotees don’t endure the rounds of birth and death. ||3|| પરંતુ પરમાત્માના ભક્ત જન્મ મરણ ના ચક્કરમાં પડતા નથી. ॥૩॥

ਬਲ ਬੁਧਿ ਸਿਆਨਪ ਹਉਮੈ ਰਹੀ ॥

bal buDh si-aanap ha-umai rahee.

They lose their ego and do not depend on their power or wisdom, જે મનુષ્યોએ પરમાત્માનો-ગુરુનો આશરો લઇ લીધો. તેની અંદરથી અહંકાર દૂર થઇ જાય છે.

ਹਰਿ ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਗਹੀ ॥੪॥੬॥੧੪੪॥ har saaDh saran naanak gahee. ||4||6||144|| as they have taken the refuge of God-Guru, O’ Nanak. ||4||6||144|| હે નાનક! તે પોતાની તાકતનો, પોતાની અક્કલનો, પોતાની સમજદારીનો આશરો લેતા નથી ॥૪॥૬॥૧૪૪॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥

man raam naam gun gaa-ee-ai.

O’ my mind, let us sing the praises of God. હે મન! આવ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરીએ, પરમાત્માના ગુણ ગાયન કરીએ.

ਨੀਤ ਨੀਤ ਹਰਿ ਸੇਵੀਐ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

neet neet har sayvee-ai saas saas har Dhi-aa-ee-ai. ||1|| rahaa-o.

We ought to always remember God with every breath. ||1||Pause|| હે મન! હંમેશા જ પરમાત્માની ભક્તિ કરવી જોઈએ ॥૧॥વિરામ॥

ਸੰਤਸੰਗਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥

satsang har man vasai.

In the company of saints, God comes to dwell in the heart and હે ભાઈ! ગુરુ સંતની સંગતિમાં રહેવાથી પરમાત્મા મનુષ્યના મનમાં આવી વસે છે.

ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਅਨੇਰਾ ਭ੍ਰਮੁ ਨਸੈ ॥੧॥

dukh darad anayraa bharam nasai. ||1||

all the misery, pain, ignorance and cynicism departs. ||1|| જેના મનમાં વસી જાય છે તેની અંદરથી દરેક પ્રકારના દુઃખ દર્દ દૂર થઇ જાય છે, મોહનો અંધકાર દૂર થઇ જાય છે, માયા માટે ભટકવું સમાપ્ત થઇ જાય છે ॥૧॥

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਜਾਪੀਐ ॥

sant parsaad har jaapee-ai.

It is only through the Guru’s grace that one meditates on God and હે ભાઈ! ગુરુની કૃપાથી જ પરમાત્માનું નામ જપી શકાય છે..

ਸੋ ਜਨੁ ਦੂਖਿ ਨ ਵਿਆਪੀਐ ॥੨॥ so jan dookh na vi-aapee-ai. ||2|| then he is not afflicted with any sorrow.||2||( જે મનુષ્ય જપે છે તે મનુષ્ય કોઈ પ્રકારના દુઃખમાં નથી ઘેરાતો ॥૨॥

ਜਾ ਕਉ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੇ ॥

jaa ka-o gur har mantar day.

The one upon whom the Guru bestows the mantra of God’s Name, હે ભાઈ! ગુરુ જે મનુષ્યને પરમાત્માનું નામ મંત્ર દે છે.

ਸੋ ਉਬਰਿਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਤੇ ॥੩॥

so ubri-aa maa-i-aa agan tay. ||3||

is saved from the greed of worldly riches and power. ||3|| તે મનુષ્ય માયાની તૃષ્ણા આગમાં સળગવાથી બચી જાય છે ॥૩॥

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਕਰਿ ॥

naanak ka-o parabh ma-i-aa kar.

Nanak prays, ”O’ God, have mercy on me”, હે પ્રભુ! હું નાનક પર કૃપા કર.

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਾਸੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ॥੪॥੭॥੧੪੫॥

mayrai man tan vaasai naam har. ||4||7||145||

so that God’s Name dwells in my mind and body. ||4||7||145|| કેમ કે મારા મનમાં હૃદયમાં, હે હરિ! તારું નામ વસી જાય. ॥૪॥૭॥૧૪૫॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥

rasnaa japee-ai ayk naam.

On reciting God’s Name with our tongue, હે ભાઈ! જીભથી હરિ નામ જપતું રહેવું જોઈએ.

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਨੰਦੁ ਘਨਾ ਆਗੈ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

eehaa sukh aanand ghanaa aagai jee-a kai sang kaam. ||1|| rahaa-o.

immense bliss is received here and Naam proves useful hereafter. ||1||Pause|| જો હરિ નામ જપતાં રહ્યા તો આ લોકમાં આ જીવનમાં ખુબ સુખ આનંદ મળે છે અને પરલોકમાં આ હરિ નામ જીવાત્મા જીવને કામ આવે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਕਟੀਐ ਤੇਰਾ ਅਹੰ ਰੋਗੁ ॥ katee-ai tayraa ahaN rog. The disease of your ego is eradicated, હે ભાઈ! હરિ નામની કૃપાથી તારો અહંકારનો રોગ કાપી શકાય છે.

ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ॥੧॥

tooN gur parsaad kar raaj jog. ||1||

and by the Guru’s grace you have a good life and receive spiritual bliss. ||1|| નામ જપી જપીને ગુરુની કૃપાથી તું ગૃહસ્થનું સુખ પણ લઇ શક છે, અને પ્રભુથી મેળાપ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે ॥૧॥

ਹਰਿ ਰਸੁ ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਚਾਖਿਆ ॥

har ras jin jan chaakhi-aa.

One who tastes the nectar of Naam, હે ભાઈ! જે મનુષ્યએ પરમાત્માનો નામ રસ ચાખી લીધો છે,

ਤਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਥੀਆ ॥੨॥

taa kee tarisnaa laathee-aa. ||2||

all his cravings for worldly wealth are quenched. ||2|| તેની માયાની તૃષ્ણા ઉતરી જાય છે ॥૨॥

ਹਰਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਨਿਧਿ ਪਾਇਆ ॥

har bisraam niDh paa-i-aa.

One who has realized God, the treasure of peace, હે ભાઈ! જે મનુષ્યએ હરિ-નામ-રસ ચાખી લીધુ તેણે શાંતિનો ખજાનો પરમાત્મા મળી ગયા.

ਸੋ ਬਹੁਰਿ ਨ ਕਤ ਹੀ ਧਾਇਆ ॥੩॥

so bahur na kat hee Dhaa-i-aa. ||3||

does not wander elsewhere. ||3|| તે મનુષ્ય બીજી વાર કોઈ પણ તરફ ભટકતો નથી ફરતો ॥૩॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ॥

har har naam jaa ka-o gur dee-aa.

By the Guru, one who is blessed with God’s Name, હે નાનક! જે મનુષ્યને ગુરુએ પરમાત્માનું નામ બક્ષી દીધું,

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ॥੪॥੮॥੧੪੬॥

naanak taa kaa bha-o ga-i-aa. ||4||8||146||

O’ Nanak, all his fears vanish. ||4||8||146|| તેના દરેક પ્રકારના ડર દૂર થઇ ગયા ॥૪॥૮॥૧૪૬॥