Urdu-Page-450

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿਆ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥ jan naanak ka-o har bakhsi-aa har bhagatbhandaaraa. ||2|| O’ God, You have blessed Your servant Nanak also with the treasure of Your devotional worship.  ਹੇ ਹਰੀ! ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੀ ਤੂੰ ਹੀ (ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ) ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ  جن نانک کءُ ہرِ بکھسِیا ہرِ بھگتِ بھنّڈارا ॥੨॥ بکھیسیا۔

Urdu-Page-449

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੁਸਕਿ ਝਕੋਲਿਆ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਧਨੁ ਧੰਨਾ ॥੧॥ jannaanakmusakjhakoli-aasabhjanamDhanDhannaa. ||1|| God’s servant Nanak is full of the fragrance of Naam and his entire life has been extremely blessed. ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਕਸਤੂਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ l   جنُ نانکُ مُسکِ جھکولِیا سبھُ جنمُ دھنُ دھنّنا ॥੧॥ مسک۔

Urdu-Page-448

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ॥ aasaamehlaa 4 chhant. RaagAasaa, Fourth Guru. Chhant: راگ آسا گرو 4  ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥ vadaamayraagovindagamagocharaadniranjannirankaarjee-o My God is the greatest, He is incomprehensible, unfathomable, primal, immaculate and formless.  ਮੇਰਾਗੋਵਿੰਦ (ਸਭਤੋਂ) ਵੱਡਾਹੈ, ਉਹਗਿਆਨ–ਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈ, ਸਾਰੇਜਗਤਦਾਮੂਲਹੈ, ਉਸਨੂੰਮਾਇਆਦੀਕਾਲਖਨਹੀਂਲੱਗਸਕਦੀ, ਉਸਦੀਕੋਈਖ਼ਾਸਸ਼ਕਲਨਹੀਂਦੱਸੀਜਾਸਕਦੀ। ۄڈا میرا گوۄِنّدُ اگم اگوچرُ آدِ نِرنّجنُ نِرنّکارُ جیِءُ ॥  گوبند ۔ خدا۔اگم ۔ انسانی

Urdu-Page-447

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਆਰਾਧਿਆ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਸਭਾਗਾ ॥ har har naam japi-aa aaraaDhi-aa mukh mastak bhaag sabhaagaa. Then he started meditating and contemplating on God’s Name and realized his prordained good fortunate.  ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਰਿ–ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਿਆ।  ہرِ ہرِ نامُ جپِیا آرادھِیا مُکھِ مستکِ بھاگُ سبھاگا ॥  مکھ ۔ منہ ۔ مستک ۔پیشانی ۔ بھاگ۔ تقدیر۔ قسمت ۔ سبھا گا۔ خوش قسمتی

Urdu-Page-446

ਕਲਿਜੁਗੁ ਹਰਿ ਕੀਆ ਪਗ ਤ੍ਰੈ ਖਿਸਕੀਆ ਪਗੁ ਚਉਥਾ ਟਿਕੈ ਟਿਕਾਇ ਜੀਉ ॥ kalijug har kee-aa pag tarai khiskee-aa pag cha-uthaa tikai tikaa-ay jee-o. People, within whom the three pillars of faith slipped away (charity, compassion and penance) and their faith left standing only on the fourth pillar (Truth), felt as if God has ushered Kal-yug for them.

Urdu-Page-445

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ aavan jaanaa bharam bha-o bhaagaa har har har gun gaa-i-aa. Yes, they who sang the praises of God, their cycles of birth and death ended and their dread and doubt went away.  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ–ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ (ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ) ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ,  آۄنھ جانھا بھ٘رمُ بھءُ بھاگا ہرِ ہرِ ہرِ گُنھ گائِیا ॥  بھو ۔ خوف۔  الہٰی حمدوثناہ

Urdu-Page-444

ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਹੋਆ ਜਿਤੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ॥ safal janam sareer sabh ho-aa jit raam naam pargaasi-aa. When God’s Name became manifest in them, their entire body and human birth became fruitful.  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕ ਗਿਆ।  سپھلُ جنمُ سریِرُ سبھُ ہویا جِتُ رام نامُ پرگاسِیا ॥  سپھل ۔ کامیاب ۔ رام نام پر گاسیا ۔ الہٰی نام نام نے اپنا نور

Urdu-Page-443

ਗੁਰਮੁਖੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ॥ gurmukhay gurmukh nadree raam pi-aaraa raam. It is through the Guru’s teachings that a Guru’s follower is able to realize God. ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ (ਵਡ–ਭਾਗੀ) ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  گُرمُکھے گُرمُکھِ ندریِ رامُ پِیارا رام ॥  گورمکھے گورمکھ ۔ مرید مرشد ۔مرشد کے وسیلے سے ۔ ندر۔ نظر۔  مریداان مرشد کو خداوند کریم کو دیدار خدا ہونے لگتا ہے

Urdu-Page-442

ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ sachay mayray saahibaa sachee tayree vadi-aa-ee. O’ my eternal Master-God, eternal is Your glory.  ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਦਾ–ਥਿਰ ਮਾਲਕ! ਤੇਰਾ ਵਡੱਪਣ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।  سچے میرے ساہِبا سچیِ تیریِ ۄڈِیائیِ ॥  سچے میرے صاحبا۔ اے میرے سچے آقا۔ سچی تیری وڈیائی ۔ تیری عطمت ۔ تیری بزرگی سچی ہے ۔  اے میرے سچے مالک سچے خدا تیری عظمت بزرگی اور اعلے

Urdu-Page-441

ਧਾਵਤੁ ਥੰਮ੍ਹ੍ਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਪਾਇਆ ॥ Dhaavat thamiH-aa satgur mili-ai dasvaa du-aar paa-i-aa. Upon meeting the true Guru and following his teaching, the wandering mind is held steady and it finds the tenth Gate (supreme spiritual status).  ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ (ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ) ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ   دھاۄتُ تھنّم٘ہ٘ہِیا ستِگُرِ مِلِئےَ دسۄا دُیارُ پائِیا ॥  دسواں دوآر ۔ دسواں دروازہ مراد ذہن۔  سچے مرشد کے ملاپ