Page 189

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਛੋਟ ॥੧॥sant parsaad janam maran tay chhot. ||1||By the Grace of the Saints, one is released from the cycles of birth and death.ਗੁਰੂ-ਸੰਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪੂਰਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥sant kaa daras pooran isnaan.The Blessed Vision of

Swahili Page 1027

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗਿ ਆਇਆ ॥Mmoja alikuja ulimwenguni kufikia malengo manne (Dharma-haki, Artha-financial security, Kama-family life na Moksha-salvation);                                                       ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ॥lakini alijishughulisha sana na kupenda

Swahili Page 1026

ਛੋਡਿਹੁ ਨਿੰਦਾ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ ॥Ewe ndugu, achana na tabia ya kukashifu na kuwaonea wivu wengine. ਪੜਿ ਪੜਿ ਦਝਹਿ ਸਾਤਿ ਨ ਆਈ ॥Wale wanaojiingiza katika kashfa na husuda, huvumilia taabu nyingi sana, kana kwamba daima wanachomwa moto na kuteswa; kamwe hawapati amani ya ndani. ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਹੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੭॥Kwa hiyo, jiunge na

Swahili Page 1025

ਨਾਵਹੁ ਭੁਲੀ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥Akiwa amepotoka mbali na Jina la Mungu, bibi-arusi mwenye utashi huvumilia mateso. ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਏ ॥ Hata busara kubwa haiondoi shaka yake. ਪਚਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਅਚੇਤ ਨ ਚੇਤਹਿ ਅਜਗਰਿ ਭਾਰਿ ਲਦਾਈ ਹੇ ॥੮॥Wale wote wasiomkumbuka Mungu, wakibeba mzigo mzito wa dhambi, na wanalemewa na kuzorota kiroho. ||8|| ਬਿਨੁ ਬਾਦ ਬਿਰੋਧਹਿ

Swahili Page 1024

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ ॥Lakini ni nadra tu anayefuata mafundisho ya Guru ndiye anayetambua hali hii. ਦੁਇ ਪਗ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਣੀਧਰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੁ ਤਿਥਾਈ ਹੇ ॥੮॥Sasa katika zama za duappar, Dharma au imani inaungwa mkono na nguzo mbili tu: lakini hata hivyo mfuasi wa Guru anabaki na ukweli (Mungu). ||8|| ਰਾਜੇ ਧਰਮੁ ਕਰਹਿ ਪਰਥਾਏ ॥Wafalme

Swahili Page 1023

ਸਚੈ ਊਪਰਿ ਅਵਰ ਨ ਦੀਸੈ ਸਾਚੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੮॥Hakuna anayeonekana kuwa juu kuliko Mungu wa milele ambaye ana uwezo wa kutathmini thamani Yake. ||8|| ਐਥੈ ਗੋਇਲੜਾ ਦਿਨ ਚਾਰੇ ॥Kukaa kwa watu katika ulimwengu huu ni kwa siku chache kama kukaa kwa muda mfupi kwa mchungaji. ਖੇਲੁ ਤਮਾਸਾ ਧੁੰਧੂਕਾਰੇ ॥Ulimwengu huu ni kama mchezo na

Swahili Page 1022

ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਕੇਲ ਕੇਦਾਰਾ ॥Ganges, Jamunaa, Brindawan (ambapo bwana Krishna alicheza), Kedarnath, ਕਾਸੀ ਕਾਂਤੀ ਪੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ॥NBenares, Kanchivaram, Puri, Dwaraka, ਗੰਗਾ ਸਾਗਰੁ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਅਠਸਠਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੯॥Ganga Sagar (ambapo mto Ganges unaungana na bahari), Tribeni (kuunganishwa kwa mito mitatu) na mahali pengine patakatifu sitini na nane zote ziko kwenye mapaja ya Mungu. ||9||

Swahili Page 1021

ਆਪੇ ਕਿਸ ਹੀ ਕਸਿ ਬਖਸੇ ਆਪੇ ਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਹੇ ॥੮॥Ee ndugu, Mungu Mwenyewe huchunguza na kuidhinisha mtu kama kito kwenye jiwe la kugusa; Yeye mwenyewe anafanya biashara ya wema wa kimungu duniani. ||8|| ਆਪੇ ਧਨਖੁ ਆਪੇ ਸਰਬਾਣਾ ॥Mungu mwenyewe ndiye upinde na yeye mwenyewe ndiye mpiga mishale. ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸਰੂਪੁ ਸਿਆਣਾ ॥Mungu Mwenyewe ni

Swahili Page 1020

ਦੋਜਕਿ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥੨॥Kulingana na sheria ya kimungu wanateseka kana kwamba wako kuzimu, hakimu wa haki anawauliza hesabu ya matendo yao. ||2||. ਸੰਗਿ ਨ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ ॥Wakati wa kuondoka duniani, hakuna ndugu yeyote, wala dada yeyote anayefuatana na mtu yeyote. ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਛੋਡਿ ਵਞੇਸਾ ॥Kila mtu anaondoka hapa akiacha mali,

Swahili Page 1019

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥Raag Maaroo, Guru wa Tano: ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਦ ਜੀਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥Miongoni mwa njia za kuishi, njia hiyo ya kuishi ina matunda ambayo mtu anaishi kwa kusikiliza na kukariri Jina la Mungu kila mara. ||1||Sitisha|| ਪੀਵਨਾ ਜਿਤੁ ਮਨੁ ਆਘਾਵੈ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਵਨਾ ॥੧॥Mtu anapaswa kunywa nekta

error: Content is protected !!