Guru Granth Sahib Translation Project

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ సిఖిజన సాధన గ్రంథంగా, సిఖిజనానికి ముఖ్య ధార్మిక గ్రంథమాగి, మరియు చివరి గ్రంథమైన గురుగార్జన్ అనే పందిర్వాడ ద్వారా 1604 లో రూపొందించబడింది. ఈ పవిత్ర గ్రంథంలో సిఖ్ గురుల పదకోట్లను మాత్రమే కాదట, విభిన్న మత మరియు సాంస్కృతి నుండి వచ్చిన అనేక సంతులు ఆస్థానికి చెందిన అనేక హైమ్స్ ఉన్నాయి, అవి ఒక ధ్వనిలో ఒకటిగా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. అంతిమ సందేశం ప్రేమ, సమానత, మరియు ఒక దేవుని ప్రతినిధిత్వం గురించి ఉంది. ఈ పవిత్ర గ్రంథం అంగ్లాల గానాలు ఉన్నాయి, గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ వివిధ జీవిత అనుభవాలను మరియు ఆధ్యాత్మిక దృష్టికోణాలను ప్రకటించే విశిష్ట కోణాలతో మొదలు పెట్టుకుంటుంది. సత్యాత్మక నైతిక జీవితం నడిపేలా మరియు మానవత్వంలో ఏకత్వం చూపుకొనే ప్రాముఖ్య ఉంది.

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ ఒక ప్రముఖ సిఖి ధర్మంలో ప్రముఖ పవిత్ర గ్రంథంగా మరియు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం రాగానికి ఒక ముఖ్య భాగంగా పరిగణితం.

 

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸੇ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥੨॥ 
తన మనస్సును దేవుని నామానికి, తన లక్షలాది జన్మల యొక్క పాపాలకు ట్యూన్ చేసిన వ్యక్తి కొట్టుకుపోతారు. || 2||

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੧॥ 
గురువుతో నన్ను ఏకం చేసిన సర్వోన్నత దేవునికి నేను అంకితం అయ్యాను. || 1||

ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
ఒక వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక శాంతి సముద్రమైన గురువును కలిసినప్పుడు,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ప్రతిచోటా పరిపూర్ణ సర్వోన్నత దేవుడు ప్రవర్తిస్తూ గ్రహిస్తాడు. || విరామం||

ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥੨॥੨੩॥੮੭॥
ఓ’ నానక్, ఎల్లప్పుడూ ప్రేమపూర్వక భక్తితో నామాన్ని ధ్యానించండి. || 2|| 23|| 87||

ਅੰਤਿ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀ ਦੀਨਾ ਬਿਰਥਾ ਆਪੁ ਬੰਧਾਇਆ ॥੧॥ 
ఈ లోకవిషయాలు ఏవీ చివరికి ఎవరితోనూ కలిసి రాలేదు, మరియు మీరు అనవసరంగా ఈ ప్రపంచ బంధాలలో చిక్కుకున్నారు. || 1||

ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨਿ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
ఓ ప్రియమైన స్నేహితుడా, ఈ విషయం మీ మనస్సులో తెలుసుకోండి,

ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭਾਈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਚੂਕਾ ਭੇਖੁ ॥੭॥ 
ఓ సోదరా, గురువాక్యం ఒక దేవుడిలా ఉంది, ఇది మనం నామాన్ని గ్రహించడానికి చేస్తుంది; నామం లోపల ఉనికిని తెలుసుకున్నప్పుడు వేషధారణ బయలుదేరుతుంది. || 7||

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥ 
తమ అహాన్ని నిర్మూలించి, గురువాక్యం ద్వారా మనసులో కోరికను నిప్ప్ చేసుకున్నవారు; ఓ’ దేవుడా, వారు మిమ్మల్ని గ్రహించారు. || 4||

ਘਟਿ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਭਾਈ ਪੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਜੂਰਿ ॥ 
ఓ సహోదరుడా, దేవుడు ప్రతి హృదయమును ప్రస౦గిస్తాడు; అతను ప్రతిదీ చూస్తాడు మరియు వింటాడు మరియు అతను ఎప్పుడూ మాతో ఉంటాడు.

Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/