Guru Granth Sahib Translation Project

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ ఒక సిఖ్ గురువులు మరియు సంతుల కీర్తనల సంగ్రహమైన సుమారుగా, పురాణ విభజన వద్ద అనేకమైన మూలకులు ఆధారపడి ఉంది. 1708లో గురు గోబింద్ సింగ్, దశమ సిఖ్ గురు, ఈ ప్రస్తుత రూపంలో పూర్తిగా కలిపించారు. ఈ సంపుటిని అధికంగా “ఐదవ సంస్కరణం” అంటారు, 1604లో గురు అర్జన్ ద్వారా సంపాదించిన మొదటి సంస్కరణతో జోడింపబడిన విశేష కీర్తనలతో.

ఇది 1,430 పేజీల వ్యాసాన్ని కలిగి ఉంది మరియు గుర్ముఖీ లిపిలో రాయబడింది. ఇది సిఖిజనుల ముందుగా ఐదు గురువుల ఉపదేశాలు మరియు కీర్తనలను కలిగి ఉంది, కానీ నావిని మీద ధ్యానం చేస్తూ దేవుని ఏకత్వాన్ని, సత్యం, కరుణ, సేవా గుణాలను ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడానికి తరచు జీవితం నిర్వహించడానికి ఉపయోగపడేది. సిఖ్స్ ద్వారా ఈ మహాగురువుగా ఆదిశ్యతో పరిపాలించబడుతుంది మరియు ఆధ్యాత్మిక మరియు నైతిక జీవనంలో మార్గదర్శకం గా ఉంటుంది.

 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਤਾ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥੨॥ 
ఓ నానక్, ఆయన కృప యొక్క చూపు ద్వారా దేవుణ్ణి గ్రహించినప్పుడు, రాత్రి మరియు పగలు, అతని మనస్సు అతని ధ్యానంలో అనుసంధానించబడి ఉంటుంది. || 2||

ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰੁ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਸੰਜੋਗੀ ॥ 
మానవ శరీరం ఒక విశాలమైన కోట లాంటిది, ఇది గొప్ప అదృష్టం ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది.

ਘਰਿ ਘਰਿ ਖਾਇਆ ਪਿੰਡੁ ਬਧਾਇਆ ਖਿੰਥਾ ਮੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ॥ 
ఒక వ్యక్తి ఇంటింటికి భిక్షాటన చేసి తిన్నా, తన శరీరాన్ని పోషించి, మాయ కోసం పాచిపోయిన కోటు మరియు ప్రత్యేక యోగ చెవిరింగులు ధరించినా,

ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਬੁਰਾ ਕਹਉ ਹਮ ਤਨੁ ਦੀਓ ਹੈ ਢਾਰਿ ॥੧॥ 
నేను దేవునికి పూర్తిగా లొంగిపోయాను; ఇప్పుడు ఎవరైనా నా గురించి ఏదైనా మంచి లేదా చెడు చెబుతున్నారా అని నేను పట్టించుకోను. || 1||

ਸੋਵਤ ਜਾਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥੨॥੮॥ 
ఓ నానక్, గురు శరణాలయానికి వచ్చి ఆయన బోధనలను అనుసరించేవారు, నిద్రపోయినా, మెలకువగా ఉన్నా అన్ని వేళలా దేవుని పాటలను పాడుతూనే ఉంటారు. || 2||8||

ਕਰਹੁ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਡਾਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ఓ’ నా గురువు, దయను చూపించండి మరియు నన్ను ఆశీర్వదించండి, నేను నా మనస్సు నుండి మిమ్మల్ని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టలేను. || 1|| విరామం||

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੀਐ ਚਰਣ ਰੇਨੁ ਮਨੁ ਬਾਛੈ ॥੧॥ 
నేను పరిశుద్ధ స౦ఘ౦ ఆశ్రయాన్ని పొ౦దాలి, నా మనస్సు పరిశుద్ధుల వినయపూర్వక సేవ కోస౦ మాత్రమే కోరుకు౦టు౦ది. || 1||

ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਮੇਰਾ ਮੂੰਡੁ ਸਾਧ ਪਗਾ ਹੇਠਿ ਰੁਲਸੀ ਰੇ ॥੨॥੪॥੩੭॥ 
భక్తుడు నానక్ ప్రార్థిస్తాడు, నన్ను మీ భక్తుల సేవకుడిగా చేయండి, మరియు నా తల వారి పాదాల క్రింద దొర్లినట్లు నేను వారిని అంత వినయంతో సేవిస్తాను అని. || 2|| 4|| 37||

ਗੁਰਮਤਿ ਮਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੁਠੜਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ ਅਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 
నా ఆత్మ, గురువు బోధనల మీద చర్య ద్వారా, నామం యొక్క అద్భుతమైన మకరందాన్ని పాటించడానికి మనస్సులో వస్తుంది, ఎల్లప్పుడూ గురువు యొక్క మకరందం-తీపి పదాలను ఉచ్చరిస్తూనే ఉంటుంది.

ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
నా ప్రియమైన ఆత్మ, దేవుని పాటలను పాడే నాలుక ఆశీర్వదించబడింది.

Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/