Swahili Page 759

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣ ਨਾਮ ਕਾ ਮੈ ਤਿਸੁ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥
satgur saagar gun naam kaa mai tis daykhan kaa chaa-o.
The true Guru is the Ocean of God’s virtues. I have a yearning to see him.
Guru wa kweli ni Bahari ya fadhila za Mungu. Nina hamu ya kumuona yeye.

ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥੬॥
ha-o tis bin gharhee na jeev-oo bin daykhay mar jaa-o. ||6||
Without seeing him I cannot spiritually survive even for a moment. In fact without seeing him I feel as if I am going to die spiritually . ||6||
Bila kumuona yeye siwezi kuishi kiroho hata kwa muda mfupi. Kwa kweli bila kumuona nahisi kana kwamba ninaenda kufa kiroho.

ਜਿਉ ਮਛੁਲੀ ਵਿਣੁ ਪਾਣੀਐ ਰਹੈ ਨ ਕਿਤੈ ਉਪਾਇ ॥
ji-o machhulee vin paanee-ai rahai na kitai upaa-ay.
Just as the fish cannot survive at all without water,
Kama vile samaki hawezi kamwe kuishi bila maji,

ਤਿਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਸੰਤੁ ਨ ਜੀਵਈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥੭॥
ti-o har bin sant na jeev-ee bin har naamai mar jaa-ay. ||7||
similarly without the love for God, a true saint cannot remain spiritually alive; without remembering God’s Name, he feels he is spiritually dead. ||7||
vivyo hivyo bila upendo kwa Mungu, mtakatifu wa kweli hawezi kubaki hai kiroho; bila kukumbuka Jina la Mungu, anahisi amekufa kiroho.

ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਜੀਵਾ ਮਾਉ ॥
mai satgur saytee pirharhee ki-o gur bin jeevaa maa-o.
O’ my mother, I am very devoted to the true Guru. How can I survive without the Guru?
Ee mama yangu, nimejitoa kabisa kwa Guru wa kweli. Ninawezaje kuishi bila Guru?

ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹਾਉ ॥੮॥
mai gurbaanee aaDhaar hai gurbaanee laag rahaa-o. ||8||
Guru’s word is the support of my life; attuned to his word, I remain spiritually alive. ||8||
Neno la Guru ni tegemezo ya uhai wangu; kwa kumakinikia neno lake, nabaki hai kiroho.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਦੇਵੈ ਮਾਇ ॥
har har naam ratann hai gur tuthaa dayvai maa-ay.
O’ my mother, God’s Name is precious like a jewel, which the Guru gives to a person on whom he becomes kind.
Ee mama yangu, Jina la Mungu ni yenye thamani kama kito, ambayo Guru anatoa kwa mtu ambaye anakuwa mwema kwake.

ਮੈ ਧਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੯॥
mai Dhar sachay naam kee har naam rahaa liv laa-ay. ||9||
I depend on the support of the eternal God’s Name; I remain spiritually alive attuned to God’s Name. ||9||
Ninategemea tegemezo ya Jina la Mungu wa milele; nabaki hai kiroho kwa kumakinikia Jina la Mungu.

ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥
gur gi-aan padaarath naam hai har naamo day-ay drirh-aa-ay.
O’ my friends, the wealth of God’s Name is contained in the Guru-given knowledge. The Guru implants and enshrines His Name in his devotee.
Ee marafiki wangu, utajiri wa Jina la Mungu upo katika maarifa yanayotolewa na Guru. Guru anapandikiza na kuthamini Jina lake katika mtawa wake.

ਜਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੧੦॥
jis paraapat so lahai gur charnee laagai aa-ay. ||10||
However, only the one who is so predestined, receives it by following the teachings of the Guru. ||10||
Hata hivyo, ni yule tu ambaye ameagiziwa mapema, anayeipokea kwa kufuata mafundisho ya Guru.

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਆਖੈ ਆਇ ॥
akath kahaanee paraym kee ko pareetam aakhai aa-ay.
O’ my friends, If only someone would come and narrate the indescribable story of the endearment of my Beloved God to me,
Ee marafiki wangu, iwapo tu mtu angekuja na kunisimulia hadithi isiyoweza kuelezwa ya upendo wa Mungu wangu Mpendwa kwangu,

ਤਿਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥੧੧॥
tis dayvaa man aapnaa niv niv laagaa paa-ay. ||11||
I would surrender my mind to him and would bow downagain and again to touch his feet. ||11||
Ningesamilisha akili yangu kwake na kusujudu tena na tena ili kugusa miguu yake.

ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
sajan mayraa ayk tooN kartaa purakh sujaan.
O’ Almighty God, You are my only well-wisher. You are the Creator, all-pervading and All-knowing.
Ee Mungu Mwenyezi, Wewe ndiwe mtakia-mema wangu wa pekee. Wewe ndiwe Muumba, unayeenea kote na unayejua yote.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੀਤਿ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੧੨॥
satgur meet milaa-i-aa mai sadaa sadaa tayraa taan. ||12||
My friend, the true Guru, has united me with You; I depend on Your support forever and ever. ||12||
Rafiki wangu, Guru wa kweli, ameniunganisha na Wewe; nategemea tegemezo yako daima na milele.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥
satgur mayraa sadaa sadaa naa aavai naa jaa-ay.
O’ my friends, my true Guru is of eternal existence; He neither is born nor dies.
Ee marafiki wangu, Guru wangu wa kweli ana uzima wa milele; yeye hazaliwi wala kufa.

ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥
oh abhinaasee purakh hai sabh meh rahi-aa samaa-ay. ||13||
He is the imperishable Creator and is pervading in all. ||13||
Yeye ndiye Muumba asiyeweza kufa na anaenea kote.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚਿਆ ਸਾਬਤੁ ਪੂੰਜੀ ਰਾਸਿ ॥
raam naam Dhan sanchi-aa saabat poonjee raas.
The person, whom the perfect Guru has blessed, has amassed the wealth of God’s Name, and this wealth always remains intact.
Mtu, ambaye Guru kamili amebariki, amekusanya utajiri wa Jina la Mungu, na utajiri huu daima unabaki kamili.

ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥੧੪॥੧॥੨॥੧੧॥
naanak dargeh mani-aa gur pooray saabaas. ||14||1||2||11||
O’ Nanak, by the blessing of the Guru, such a person is approved in the presence of God. ||14||1||2||11||
Ee Nanak, kwa baraka ya Guru, mtu kama huyo anaidhinishwa katika uwepo wa Mungu.

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧
raag soohee asatpadee-aa mehlaa 5 ghar 1
Raag Soohee, Ashtapadees, Fifth Guru, First Beat:
Raag Soohee, Ashtapadees, Guru wa Tano, Mpigo wa Kwanza:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਬਿਖਿਆ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥
urajh rahi-o bikhi-aa kai sangaa.
O’ my friends, human mind is entangled in the company of poisonous Maya (the worldly riches and power),
Ee marafiki wangu, akili ya binadamu imenaswa katika uandamano wa Maya yenye sumu (utajiri na mamlaka ya kidunia),

ਮਨਹਿ ਬਿਆਪਤ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗਾ ॥੧॥
maneh bi-aapat anik tarangaa. ||1||
and his mind is afflicted with innumerable waves of greed. ||1||
na akili yake imeathiriwa na mawimbi yasiyohesabika ya tamaa.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ॥ ਕਤ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mayray man agam agochar. kat paa-ee-ai pooran parmaysar. ||1|| rahaa-o.
O’ my mind, Almighty God is incomprehensible, and inaccessible. How can we realize that perfect all-pervading God? ||1||Pause||
Ee akili yangu, Mungu Mwenyezi hawezi kueleweka, na hawezi kufikiwa. Tunawezaje kugundua Mungu huyo kamili anayeenea kote? ||1||Sitisha||

ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪੇ ॥
moh magan meh rahi-aa bi-aapay.
The human being is always entangled in the love for worldly attachments,
Binadamu daima amenaswa katika upendo wa viambatisho vya kidunia,

ਅਤਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਧ੍ਰਾਪੇ ॥੨॥
at tarisnaa kabhoo nahee Dharaapay. ||2||
and his excessive desire for worldly riches never gets quenched. ||2||
na hamu yake ya kupita kiasi ya utajiri wa kidunia kamwe haizimwi.

ਬਸਇ ਕਰੋਧੁ ਸਰੀਰਿ ਚੰਡਾਰਾ ॥
bas-i karoDh sareer chandaaraa.
Merciless anger hides within his body;
Hasira isiyo na huruma inajifixha ndani mwa mwili wake;

ਅਗਿਆਨਿ ਨ ਸੂਝੈ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ॥੩॥
agi-aan na soojhai mahaa gubaaraa. ||3||
and he does not understand this because of the utter darkness of spiritual ignorance. ||3||
naye haelewi hii kwa sababu ya giza totoro ya ujinga wa kiroho.

ਭ੍ਰਮਤ ਬਿਆਪਤ ਜਰੇ ਕਿਵਾਰਾ ॥
bharmat bi-aapat jaray kivaaraa.
The wandering and distraction and the pressure of Maya (worldly attachments) are like two shutters on our minds,
Kuzurura na vikengeusha-fikira na shinikizo la Maya (viambatisho vya kidunia) ni kama madirisha mawili kwa akili zetu,

ਜਾਣੁ ਨ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ ॥੪॥
jaan na paa-ee-ai parabh darbaaraa. ||4||
due to which we cannot go in God’s presence. ||4||
kutokana nayo hatuwezi kuenda mbele za Mungu.

ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਬੰਧਿ ਪਰਾਨਾ ॥
aasaa andaysaa banDh paraanaa.
The mortal remains bound by hope and fear,
Binadamu anabaki amefungwa na tumaini na hofu,

ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਫਿਰਤ ਬਿਗਾਨਾ ॥੫॥
mahal na paavai firat bigaanaa. ||5||
therefore, he cannot go in the presence of God and keeps wandering around like a stranger. ||5||
hivyo basi, yeye hawezi kuenda katika uwepo wa Mungu na anaendelea kuzurura kote kama mgeni.

ਸਗਲ ਬਿਆਧਿ ਕੈ ਵਸਿ ਕਰਿ ਦੀਨਾ ॥
sagal bi-aaDh kai vas kar deenaa.
O’ my friends, the human being remains under the control of all kinds of psychological ailments,
Ee marafiki wangu, binadamu anabaki chini ya udhibiti wa aina zote za magonjwa ya kiakili,

ਫਿਰਤ ਪਿਆਸ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨੁ ਮੀਨਾ ॥੬॥
firat pi-aas ji-o jal bin meenaa. ||6||
and one keeps wandering and suffering in worldly desires, like a fish out of water. ||6||
na anaendelea kuzurura na kuteseka katika hamu za kidunia, kama samaki nje ya maji.

ਕਛੂ ਸਿਆਨਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥
kachhoo si-aanap ukat na moree.
O’ God, I do not have any wisdom or reasoning to overcome this difficulty.
Ee Mungu, mimi sina hekima au uwekevu wowote wa kushinda ugumu huu.

ਏਕ ਆਸ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ ॥੭॥
ayk aas thaakur parabh toree. ||7||
O’ my Master, You are my only hope. ||7||
Ee Bwana wangu, Wewe ndiwe tumaini langu la pekee.

ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ ॥
kara-o bayntee santan paasay.
O’ God, I pray to Your saints, and say that
Ee Mungu, naomba kwa watakatifu wako, na kusema kwamba

ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ ॥੮॥
mayl laihu naanak ardaasay. ||8||
keep me, Nanak, ikeep me united with You. ||8||
niweke mimi, Nanak, niweke katika muungano na Wewe.

ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥
bha-i-o kirpaal saaDhsang paa-i-aa.
Those persons on whom God shows mercy, can join the company of the pious people.
Watu hao ambao Mungu anahurumia, wanaweza kuungana na uandamano wa watu wacha Mungu.

ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥
naanak tariptai pooraa paa-i-aa. ||1|| rahaa-o doojaa. ||1||
O’ Nanak, their yearning for Maya is quenched and they realize the perfect God. ||1||Second Pause||1||
Ee Nanak, tamaa yao ya Maya inazimwa na wanagundua Mungu kamili. ||1||Kituo cha Pili||