Swahili Page 476

ਸੋ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜੋ ਜਨੁ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
so naam japdi jo jan tuDh bhaavai. ||1|| rahaa-o.
But only that person meditates on Naam who is pleasing to You. ||1||Pause||
Lakini mtu huyo pekee anatafakari kuhusu Naam ambaye anakupendeza Wewe. ||1||Sitisha||

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥
tan man seetal jap naam tayraa.
O’ God, body and mind become calm by lovingly remembering Your Name.
Ee Mungu, mwili na akili inakuwa tulivu kwa kukumbuka Jina lako kwa upendo.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਢਹੈ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ॥੨॥
har har japat dhahai dukh dayraa. ||2||
By meditating on God, the root cause of sorrows is eradicated.||2||
Kwa kutafakari kuhusu Mungu, sababu ya kimsingi ya huzuni inatokomezwa.

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥
hukam boojhai so-ee parvaan.
One who understands God’s will is accepted in God’s court,
Yule anayeelewa mapenzi ya Mungu anakubalika katika mahakama ya Mungu,

ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਜਾ ਕਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੩॥
saach sabad jaa kaa neesaan. ||3||
because he has the insignia of the divine word of God’s praises. ||3||
kwa sababu ana ishara ya neno takatifu ya sifa za Mungu.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥
gur poorai har naam drirh-aa-i-aa.
Since the time the perfect Guru has made me meditate on God’s Name,
Tangu wakati ambao Guru kamili amenifanya nitafakari kuhusu Jina la Mungu,

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੯॥
bhanat naanak mayrai man sukh paa-i-aa. ||4||8||59||
my mind has attained peace, says Nanak ||4||8||59||
akili yangu imepata amani, asema Nanak

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਜਹਾ ਪਠਾਵਹੁ ਤਹ ਤਹ ਜਾਈ ॥
jahaa pathaavhu tah tah jaa-eeN.
O’ God, wherever You send me, there I go with pleasure.
Ee Mungu, popote unaponituma, hapo ninaenda kwa furaha.

ਜੋ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧॥
jo tum dayh so-ee sukh paa-eeN. ||1||
Pain or pleasure, whatever You give me, cheerfully I accept it. ||1||
Uchungu au raha, chochote unachonipa, nakikubali kwa furaha.

ਸਦਾ ਚੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਸਾਈ ॥
sadaa chayray govind gosaa-ee.
O’ Master of the universe, bless me so that I may remain Your devotee forever,
Ee Bwana wa ulimwengu, nibariki ili niweze kubaki mtawa wako milele.

ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tumHree kirpaa tay taripat aghaa-eeN. ||1|| rahaa-o.
because it is by Your grace I remain satiated from worldly desires. ||1||Pause||
kwa sababu ni kwa neema yako ambapo nabaki nimetoshelezwa kutoka hamu za kidunia. ||1||Sitisha||

ਤੁਮਰਾ ਦੀਆ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹਉ ਖਾਈ ॥
tumraa dee-aa painHa-o khaa-eeN.
O’ God, I gratefully consume whatever bounties You bless me with,
Ee Mungu, kwa shukrani nakula chochote unachonibariki nacho,

ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖੀ ਵਲਾਈ ॥੨॥
ta-o parsaad parabh sukhee valaa-eeN. ||2||
and by Your grace, I am living peacefully. ||2||
na kwa neema yako, ninaishi kwa amani.

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ ॥
man tan antar tujhai Dhi-aa-eeN.
O’ God, with love for You in my heart, I always remember You,
Ee Mungu, kwa kuwa nina upendo kwako moyoni mwangu, daima nakukumbuka Wewe,

ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੈ ਲਵੈ ਨ ਕੋਊ ਲਾਈ ॥੩॥
tumHrai lavai na ko-oo laa-eeN. ||3||
and I consider none even remotely equal to You. ||3||
na sifikirii yeyote kuwa sawa na Wewe hata kidogo.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਇਵੈ ਧਿਆਈ ॥
kaho naanak nit ivai Dhi-aa-eeN.
Nanak says, O’ God, bless me so that I may keep remembering You like this,
Nanak anasema, Ee Mungu, nibariki ili niweze kuendelea kukukumbuka Wewe hivi,

ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਸੰਤਹ ਲਗਿ ਪਾਈ ॥੪॥੯॥੬੦॥
gat hovai santeh lag paa-eeN. ||4||9||60||
and I may attain supreme spiritual status by most humbly following the Guru’s teachings. ||4||9||60||
na niweze kupata hadhi kuu ya kiroho kwa kufuata mafundisho ya Guru kwa unyenyekevu zaidi.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ ॥
oothat baithat sovat Dhi-aa-ee-ai.
While standing, sitting, or sleeping, we should always remember God.
Wakati tunasimama, kuketi au tunapolala, tunapaswa kumkumbuka Mungu daima.

ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰਿ ਗਾਈਐ ॥੧॥
maarag chalat haray har gaa-ee-ai. ||1||
Even while walking, we should sing praises of God. ||1||
Hata wakati tunatembea, tunafaa kuimba sifa za Mungu.

ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ॥
sarvan suneejai amrit kathaa.
O’ my friend, with our ears we should listen to the ambrosial praises of God,
Ee rafiki wangu, kwa masikio yetu tunapaswa kusikiliza sifa za ambrosia za Mungu,

ਜਾਸੁ ਸੁਨੀ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਦੂਖ ਰੋਗ ਮਨ ਸਗਲੇ ਲਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaas sunee man ho-ay anandaa dookh rog man saglay lathaa. ||1|| rahaa-o.
listening which, pains and sorrows of the mind depart and the mind becomes blissful. ||1||Pause||
ambazo kwa kuzisikia, maumivu na huzuni za akili zinaondoka na akili inakuwa yenye raha tele. ||1||Sitisha||

ਕਾਰਜਿ ਕਾਮਿ ਬਾਟ ਘਾਟ ਜਪੀਜੈ ॥
kaaraj kaam baat ghaat japeejai.
O’ my friends, whether engaged in chores, on a journey or while on any sea shore, we should always remember God.
Ee marafiki wangu, iwapo tunashughulika na kazi, tupo safarini au wakati tupo katika pwani yoyote, tunapaswa kumkumbuka Mungu daima.

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥੨॥
gur parsaad har amrit peejai. ||2||
By the Guru’s Grace, we should partake the ambrosial nectar of God’s Name. |2|
Kwa Neema ya Guru, tunapaswa kushiriki nekta ya ambrosia ya Jina la Mungu.

ਦਿਨਸੁ ਰੈਨਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
dinas rain har keertan gaa-ee-ai.
We should keep singing praises of God day and night.
Tunapaswa kuendelea kuimba sifa za Mungu mchana na usiku.

ਸੋ ਜਨੁ ਜਮ ਕੀ ਵਾਟ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥
so jan jam kee vaat na paa-ee-ai. ||3||
One who does that is not subjected to the fear of death. ||3||
Mtu anayefanya hivyo hatiishwi kwa hofu ya kifo.

ਆਠ ਪਹਰ ਜਿਸੁ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ ॥
aath pahar jis visrahi naahee.
O’ God, one who never forgets You,
Ee Mungu, yule ambaye kamwe hakusahau Wewe,

ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਲਗਿ ਪਾਈ ॥੪॥੧੦॥੬੧॥
gat hovai naanak tis lag paa-ee. ||4||10||61||
O’ Nanak, many others attain supreme spiritual status by humbly following that person’s advice. ||4||10||61||
Ee Nanak, wengi wanapata hadhi kuu ya kiroho kwa kufuata kwa unyenyekevu ushauri wa mtu huyo.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੂਖ ਨਿਵਾਸੁ ॥
jaa kai simran sookh nivaas.
O’ my friends, keep remembering that God, whose remembrance brings peace to one’s mind,
Ee marafiki wangu, endeleeni kumkumbuka Mungu huyo, ambaye ukumbusho wake unaleta amani kwa akili ya mtu,

ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਦੁਖ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥੧॥
bha-ee kali-aan dukh hovat naas. ||1||
sorrows are destroyed, peace and comfort prevails. ||1||
huzuni zinaangamizwa, amani na starehe inadumu.

ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥
anad karahu parabh kay gun gaavhu.
O’ my friends, revel in bliss by always singing the praises of God
Ee marafiki wangu, burudikeni katika raha tele kwa kuimba sifa za Mungu daima

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਮਨਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satgur apnaa sad sadaa manaavahu. ||1|| rahaa-o.
Forever and ever, receive the blessing of the true Guru by following his teachings||1||Pause||
Daima na milele, pokea baraka ya Guru wa kweli kwa kufuata mafundisho yake. ||1||Sitisha||

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥
satgur kaa sach sabad kamaavahu.
O’ my friends, always live your life by the true Guru’s word of God’s praises,
Ee marafiki wangu, ishi maisha yako daima kulingana na neno la Guru la sifa za Mungu,

ਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥
thir ghar baithay parabh apnaa paavhu. ||2||
and with the steady state of mind you would realize God within your heart. ||2||
na kwa hali imara ya akili utagundua Mungu ndani mwa moyo wako.

ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖਹੁ ਚੀਤ ॥
par kaa buraa na raakho cheet.
Do not harbor evil intentions against others in your mind,
Usibebe nia mbaya dhidi ya wengine akilini mwako,

ਤੁਮ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੩॥
tum ka-o dukh nahee bhaa-ee meet. ||3||
O’ my brothers and friends, in this way you would not experience any grief. ||3||
Ee ndugu na marafiki wangu, kwa njia hii hautahisi huzuni yoyote.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਗੁਰਿ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥
har har tant mant gur deenHaa.
One whom the Guru has blessed with the mantra of God’s Naam,
Yule ambaye Guru amebariki na mantra ya Naam ya Mungu,

ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥੪॥੧੧॥੬੨॥
ih sukh naanak an-din cheenHaa. ||4||11||62||
O’ Nanak, he always experiences the bliss of this mantra. ||4||11||62||
Ee Nanak, daima anahisi raha tele ya mantra hii.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਜਿਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਜਾਨੈ ॥
jis neech ka-o ko-ee na jaanai.
O’ God, that person of low social status whom nobody knows;
Ee Mungu, mtu huyo wa hadhi ya chini ya kijamii ambaye hakuna anayemjua;

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਉਹੁ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ ॥੧॥
naam japat uho chahu kunt maanai. ||1||
by meditating on Naam, becomes well respected everywhere . ||1||
kwa kutafakari kuhusu Naam, anaheshimika kote.

ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰੇ ॥
darsan maaga-o deh pi-aaray.
O Beloved God! I beg for Your blessed vision, please bless me with Your vision,
Ee Mungu Mpendwa! Naomba mwono wako uliobarikiwa, tafadhali nibariki na mwono wako,

ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਕਉਨ ਨ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tumree sayvaa ka-un ka-un na taaray. ||1|| rahaa-o.
because whosoever performed Your devotional worship, You ferried them across the world ocean of vices. ||1||Pause||
kwa sababu yeyote aliyetoa ibada ya ujitoaji kwako, Wewe ulimvukisha bahari dunia ya dhambi. ||1||Sitisha||

ਜਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਕੋਈ ॥
jaa kai nikat na aavai ko-ee.
O’ God, the one with whom nobody wants to have any relation or friendship;
Ee Mungu, yule ambaye hakuna anayetaka kuwa na uhusiano au urafiki naye;

ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਆ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲਿ ਧੋਈ ॥੨॥
sagal sarisat u-aa kay charan mal Dho-ee. ||2||
by meditating on Naam that person becomes so exalted that the entire world wishes to humbly serve him. ||2||
Kwa kutafakari kuhusu Naam mtu huyo anaenziwa kwamba dunia nzima inataka kumtumikia kwa unyenyekevu.

ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਾਹੂ ਨ ਆਵਤ ਕਾਮ ॥
jo paraanee kaahoo na aavat kaam.
O’ God, the person who was of no use to anyone;
Ee Mungu, mtu ambaye hana manufaa kwa yeyote;

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਾ ਕੋ ਜਪੀਐ ਨਾਮ ॥੩॥
sant parsaad taa ko japee-ai naam. ||3||
by the Guru’s grace and meditation on Your Name, he is remembered everywhere. ||3||
kwa neema ya Guru na utafakari kwa Jina lako, anakumbukwa kila mahali.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਨ ਸੋਵਤ ਜਾਗੇ ॥
saaDhsang man sovat jaagay.
In the holy congregation, when mind wakes up from the love of Maya;
Katika ushirika mtakatifu, wakati akili inaamka kutoka upendo wa Maya;

ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮੀਠੇ ਲਾਗੇ ॥੪॥੧੨॥੬੩॥
tab parabh naanak meethay laagay. ||4||12||63||
then O’ Nanak, revered God becomes pleasing. ||4||12||63||
basi Ee Nanak, Mungu anayeogopwa kwa staha anapendeza.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਏਕੋ ਏਕੀ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰਉ ॥
ayko aykee nain nihaara-o.
I behold with my spiritually awakened eyes the one and the only God pervading everywhere.
Natazama kwa macho yangu yaliyoamshwa kiroho Mungu mmoja na wa pekee akienea kote.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰਉ ॥੧॥
sadaa sadaa har naam samHaara-o. ||1||
Forever and ever I keep remembering God’s Name with loving devotion. ||1||
Daima na milele naendelea kukumbuka Jina la Mungu kwa ujitoaji wa upendo.