Swahili Page 453

ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮੁ ਅਖਾੜਾ ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ॥
bikhmo bikham akhaarhaa mai gur mil jeetaa raam.
O’ God, by meeting and following the Guru’s teachings, I have won the most arduous battle in the arena of life.
Ee Mungu, kwa kukutana na kufuata mafundisho ya Guru, nimeshinda vitavigumu mno katika medani ya maisha.

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਤਾ ਤੂਟੀ ਭੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ ॥
gur mil jeetaa har har keetaa tootee bheetaa bharam garhaa.
By following the Guru’s teachings, I meditated on God’s Name; the walls of the fort of illusion got demolished and I became victorious.
Kwa kufuata mafundisho ya Guru, nilitafakari kuhusu Jina la Mungu; kuta za ngome ya njozi zilibomolewa na nikawa mshindi.

ਪਾਇਆ ਖਜਾਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਣਥ ਮੇਰੀ ਆਪਿ ਖੜਾ ॥
paa-i-aa khajaanaa bahut niDhaanaa saanath mayree aap kharhaa.
I have attained an inexhaustible treasure of Naam and now God Himself is standing as my helper.
Nimepata hazina isiyoweza kuisha ya Naam na sasa Mungu Mwenyewe anasimama kama msaidizi wangu.

ਸੋਈ ਸੁਗਿਆਨਾ ਸੋ ਪਰਧਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨਾ ਕੀਤਾ ॥
so-ee sugi-aanaa so parDhaanaa jo parabh apnaa keetaa.
That person is spiritually wise and distinguished whom God has made His own.
Mtu huyo ana hekima ya kiroho na ni mashuhuri ambaye Mungu amefanya kuwa wake mwenyewe.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵਲਿ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਸਰਸੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ॥੪॥੧॥
kaho naanak jaaN val su-aamee taa sarsay bhaa-ee meetaa. ||4||1||
Nanak says, when God is on our side then all our siblings and friends are also pleased with us. ||4||1||
Nanak anasema, wakati Mungu yu katika upande wetu basi ndugu na marafiki wetu wote wanapendezwa na sisi.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਅਕਥਾ ਹਰਿ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਿਛੁ ਜਾਇ ਨ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ॥
akthaa har akath kathaa kichh jaa-ay na jaanee raam.
The praises of the incomprehensible God are indescribable; even a bit of God’s virtues can’t be understood through our own egotistical cleverness.
Sifa za Mungu asiyeweza kueleweka haziwezi kuelezwa; hata fadhila kidogo za Mungu haziwezi kueleweka kupitia ujanja wetu wenyewe wenye ubinafsi.

ਸੁਰਿ ਨਰ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸਹਜਿ ਵਖਾਣੀ ਰਾਮ ॥
sur nar sur nar mun jan sahj vakhaanee raam.
Only the devotees with angelic and sagely disposition sing the praises of God in a state of peace and poise.
Watawa peke yao wenye silika ya umalaika na wenye hekima wanaimba sifa za Mungu katika hali ya amani na utulivu.

ਸਹਜੇ ਵਖਾਣੀ ਅਮਿਉ ਬਾਣੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰੰਗੁ ਲਾਇਆ ॥
sehjay vakhaanee ami-o banee charan kamal rang laa-i-aa.
Those who recited the ambrosial divine words of God’s praises have imbued themselves with the love of God.
Wale waliokariri maneno ya ambrosia ya sifa za Mungu wamejiwekea upendo wa Mungu.

ਜਪਿ ਏਕੁ ਅਲਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
jap ayk alakh parabh niranjan man chindi-aa fal paa-i-aa.
They have attained the fruit of their heart’s desire by meditating on the incomprehensible and immaculate God.
Wametimiza hamu ya moyo wao kwa kutafakari kuhusu Mungu asiyeweza kueleweka na aliye safi kabisa.

ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਵਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥
taj maan moh vikaar doojaa jotee jot samaanee.
Those who renounced their self-conceit, emotional attachment, vices and duality and attune their concious to the supreme light,
Wale waliokana majivuno yao binafsi, kiambatisho cha kihisia, maovu na uwili na kumakinikia dhamiri yao kwa mwanga mtakatifu,

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੧॥
binvant naanak gur parsaadee sadaa har rang maanee. ||1||
Nanak humbly submits that by the grace of the Guru they enjoy the love of God forever. ||1||
Nanak anawasilisha kwa unyenyekevu kwamba kwa neema ya Guru wanafurahia upendo wa Mungu milele.

ਹਰਿ ਸੰਤਾ ਹਰਿ ਸੰਤ ਸਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ॥
har santaa har sant sajan mayray meet sahaa-ee raam.
The saints of God are my friends, mates and helpers.
Watakatifu wa Mungu ni marafiki, wenzi na wasaidizi wangu.

ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਰਾਮ ॥
vadbhaagee vadbhaagee satsangat paa-ee raam.
It is by great good fortune, I have attained the holy congregation.
Ni kwa bahati nzuri kuu, ambapo nimefikia ushirika mtakatifu.

ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਲਾਥੇ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪੈ ॥
vadbhaagee paa-ay naam Dhi-aa-ay laathay dookh santaapai.
One who by good fortune finds such a holy company and meditates on Naam, all his pains and sorrows are removed.
Yule ambaye kwa bahati nzuri anapata uandamano mtakatifu kama huo na kutafakari kuhusu Naam, maumivu na huzuni zake zote zinaondolewa.

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ ਆਪੁ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪੈ ॥
gur charnee laagay bharam bha-o bhaagay aap mitaa-i-aa aapai.
One who follows the Guru’s teachings, his dread and doubt vanishes and he erases his self-conceit.
Yule anayefuata mafundisho ya Guru, hofu na shaka yake inapotea na anafuta majivuno yake binafsi.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੈ ਵਿਛੁੜਿ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਈ ॥
kar kirpaa maylay parabh apunai vichhurh kateh na jaa-ee.
Granting His Grace, the one whom God unites with Himself; he never separates from Him.
Akiruzuku Neema yake, yule ambaye Mungu anaunganisha naye Mwenyewe; kamwe hatenganishwi kutoka kwa Mungu.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥
binvant naanak daas tayraa sadaa har sarnaa-ee. ||2||
Nanak prays, O’ God, I am Your devotee, always keep me in Your refuge. ||2||
Nanak anaomba, Ee Mungu, mimi ni mtawa wako, niweke daima katika kimbilio chako.

ਹਰਿ ਦਰੇ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥
har daray har dar sohan tayray bhagat pi-aaray raam.
O’ God, Your devotees look beauteous in Your presence.
Ee Mungu, watawa wako wanakaa vizuri katika uwepo wako.

ਵਾਰੀ ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥
vaaree tin vaaree jaavaa sad balihaaray raam.
O’ God, I forever dedicate myself to those devotees of Yours.
Ee Mungu, najiweka wakfu milele kwa hao watawa Wako.

ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰੇ ਜਿਨ ਭੇਟਤ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
sad balihaaray kar namaskaaray jin bhaytat parabh jaataa.
I humbly bow and dedicate myself to those, meeting whom I have realized God.
Nasujudu kwa unyenyekevu na kujiweka wakfu kwa wale, ambao kwa kukutana nao nimegundua Mungu.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥
ghat ghat rav rahi-aa sabh thaa-ee pooran purakh biDhaataa.
The all pervading Creator is present in each and every heart and everywhere.
Muumba anayeenea kote yupo katika kila moyo na kila mahali.

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥
gur pooraa paa-i-aa naam Dhi-aa-i-aa joo-ai janam na haaray.
One who meets the perfect Guru, meditates on Naam and does not lose the game of human life.
Yule anayekutana na Guru kamili, anatafakari kuhusu Naam na hapotezi mchezo wa maisha ya kibinadamu.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੇਰੀ ਰਾਖੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੩॥
binvant naanak saran tayree raakh kirpaa Dhaaray. ||3||
Nanak prays, O’ God, show mercy and save me too from losing the game of human life. ||3||
Nanak anaomba, Ee Mungu, nionee huruma na uniokoe pia kutoka kupoteza mchezo wa maisha ya kibinadamu.

ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੇਤਕ ਗਾਵਾ ਰਾਮ ॥
bay-antaa bay-ant gun tayray kaytak gaavaa raam.
O’ God, infinite are Your virtues, how many of these can I sing?
Ee Mungu, fadhila zako hazina mwisho, ni idadi gani ndizo naweza kuimba?

ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵਾ ਰਾਮ ॥
tayray charnaa tayray charan Dhoorh vadbhaagee paavaa raam.
O’ God, it would be my great good fortune if I could get obtain the dust of Your feet (imbued with Your loving devotion).
Ee Mungu, itakuwa bahati yangu nzuri kuu iwapo ningeweza kupata mchanga wa miguu Yako (nipenyezwe na ujitoaji kwako kwa upendo).

ਹਰਿ ਧੂੜੀ ਨ੍ਹ੍ਹਾਈਐ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈਐ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥
har Dhoorhee nHaa-ee-ai mail gavaa-ee-ai janam maran dukh laathay.
By meditating on God’s Name the filth of vices is washed off and pains of birth and death ends.
Kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu uchafu wa maovu unasafishwa na maumivu ya kuzaliwa na kufa yanakwisha.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਹਦੂਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥੇ ॥
antar baahar sadaa hadooray parmaysar parabh saathay.
And one realizes that God is always with us everywhere.
Na mtu anagundua kwamba Mungu daima yu nasi kila mahali.

ਮਿਟੇ ਦੂਖ ਕਲਿਆਣ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁੜਿ ਜੋਨਿ ਨ ਪਾਵਾ ॥
mitay dookh kali-aan keertan bahurh jon na paavaa.
By singing God’s praises, sufferings have departed, peace has ensued and now Iwould not be consigned to births again.
Kwa kuimba sifa za Mungu, mateso yameondoka, amani imedumu na sasa sitatiishwa kwa kuzaliwa kwingi tena.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਿ ਤਰੀਐ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ॥੪॥੨॥
binvant naanak gur saran taree-ai aapnay parabh bhaavaa. ||4||2||
Nanak prays, by following the Guru’s teaching, I may become pleasing to God and swim across the worldly ocean of vices.||4||2||
Nanak anaomba, kwa kufuata mafundisho ya Guru, niweze kupendeza kwa Mungu na niogelee nikivuka bahari ya kidunia ya dhambi.

ਆਸਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪
aasaa chhant mehlaa 5 ghar 4
Raag Aasaa, Chhant, Fifth Guru, Fourth Beat:
Raag Aasaa, Chhant, Guru wa Tano, Mpigo wa Nne:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਹਰਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਕਿਛੁ ਆਨ ਨ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
har charan kamal man bayDhi-aa kichh aan na meethaa raam raajay.
Nothing else seems pleasing to the one whose mind is captivated by the immaculate love of the sovereign God.
Hakuna kitu kingine kinaonekana cha kupendeza kwa yule ambaye akili yake inavutiwa na upendo takatifu wa Mungu mwenyezi.

ਮਿਲਿ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਆਰਾਧਿਆ ਹਰਿ ਘਟਿ ਘਟੇ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
mil santsangat aaraaDhi-aa har ghat ghatay deethaa raam raajay.
Joining the holy congregation such a person meditates on God’s Name and is able to realize Him in everyone.
Kwa kujiunga na ushirika mtakatifu mtu kama huyo anatafakari kuhusu Jina la Mungu na anaweza kumgundua Yeye katika kila mtu.

ਹਰਿ ਘਟਿ ਘਟੇ ਡੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋੁ ਵੂਠਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ॥
har ghat ghatay deethaa amrito voothaa janam maran dukh naathay.
When he realizes God in every heart, the ambrosial nectar of Naam rains down in his heart and all his pains of life go away.
Wakati anagundua Mungu katika kila moyo, nekta ya ambrosia ya Naam inamiminwa moyoni mwake na maumivu yake yote yanapotea.

ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗਾਇਆ ਸਭ ਦੂਖ ਮਿਟਾਇਆ ਹਉਮੈ ਬਿਨਸੀ ਗਾਠੇ ॥
gun niDh gaa-i-aa sabh dookh mitaa-i-aa ha-umai binsee gaathay.
By singing praises of God, the treasure of all virtues, he dispels all the sorrow and the tangled ego within him is destroyed.
Kwa kuimba sifa za Mungu, hazina ya fadhila zote, anaondoa huzuni yote na ubinafsi uliochanganyikiwa ndani mwake unaangamizwa.