Swahili Page 376

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈਅਹਿ ਨੀਤ ॥
kaho naanak gun gaa-ee-ah neet.
Nanak Says, always sing the Praises of God.
Nanak anasema, imba Sifa za Mungu daima.

ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ ॥੪॥੧੯॥
mukh oojal ho-ay nirmal cheet. ||4||19||
By doing so the mind becomes pure and honor is obtained both here andhereafter. ||4||19||
Kwa kufanya hivyo akili inakuwa safi na staha inapatwa humu na ahera.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਨਉ ਨਿਧਿ ਤੇਰੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥
na-o niDh tayrai sagal niDhaan.
O’ God, in Your possession are all the nine treasures of the world.
Ee Mungu, katika umiliki wako kuna hazina zote tisa za dunia.

ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨ ॥੧॥
ichhaa poorak rakhai nidaan. ||1||
You fulfill the desires of all the beings and save them in the end. ||1||
Unatimiza hamu za viumbe vyote na kuviokoa mwishowe.

ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ ॥
tooN mayro pi-aaro taa kaisee bhookhaa.
O’ God, If I have Your love, then I do not have any worldly desires.
Ee Mungu, iwapo nina upendo wako, basi sina hamu zozote za kidunia.

ਤੂੰ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਲਗੈ ਨ ਦੂਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tooN man vasi-aa lagai na dookhaa. ||1|| rahaa-o.
When You dwell within my mind, no misery can afflict me. ||1||Pause||
Wakati Wewe unaishi ndani mwa akili yangu, hakuna taabu inaniathiri. ||1||Sitisha||

ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
jo tooN karahi so-ee parvaan.
O’ God, whatever You do, is acceptable to me.
Ee Mungu, chochote unachofanya, kinakubalika na mimi.

ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥
saachay saahib tayraa sach furmaan. ||2||
O’ the eternal Master, eternal is Your command. ||2||
Ee Bwana wa milele, amri yako ni ya milele.

ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
jaa tuDh bhaavai taa har gun gaa-o.
O’ God, when it pleases You, I sing Your praises.
Ee Mungu, wakati unaokupendeza, mimi naimba sifa zako.

ਤੇਰੈ ਘਰਿ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਆਉ ॥੩॥
tayrai ghar sadaa sadaa hai ni-aa-o. ||3||
In Your court, there is justice, forever and ever. ||3||
Katika mahakama yako, kuna haki, daima na milele.

ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥
saachay saahib alakh abhayv.
O’ my eternal Master-God, You are unfathomable and incomprehensible.
Ee Bwana-Mungu wangu wa milele, Wewe hauwezi kufahamika wala kueleweka.

ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੪॥੨੦॥
naanak laa-i-aa laagaa sayv. ||4||20||
O’ Nanak, one can engage in devotional worship only when inspired by You. ||4||20||
Ee Nanak, mtu anaweza kujihusisha katika ibada ya ujitoaji wakati tu anahamasishwa na Wewe.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਨਿਕਟਿ ਜੀਅ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥
nikat jee-a kai sad hee sangaa.
God is always near at hand in the company of His beings.
Mungu daima yu karibu mno katika uandamano wa viumbe vyake.

ਕੁਦਰਤਿ ਵਰਤੈ ਰੂਪ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥
kudrat vartai roop ar rangaa. ||1||
His creative power is pervading, in all forms and colors. ||1||
Nguvu yake ya kuumba inaenea, katika miundo na rangi zote.

ਕਰ੍ਹੈ ਨ ਝੁਰੈ ਨਾ ਮਨੁ ਰੋਵਨਹਾਰਾ ॥
karHai na jhurai naa man rovanhaaraa.
The mind of that person never agonizes nor cries out in pain or fear,
Akili ya mtu huyo kamwe haina maumivu wala kulia kwa uchungu au woga,

ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਵਿਗਤੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
avinaasee avigat agochar sadaa salaamat khasam hamaaraa. ||1|| rahaa-o.
who develops this faith that our Master-God is imperishable, invisible, incomprehensible, and forever secure and safe. ||1||Pause||
anayesitawisha imani hii kwamba Bwana-Mungu wetu hawezi kufa, haonekani, hawezi kueleweka, na milele ni salama na mwenye ulinzi. ||1||Sitisha||

ਤੇਰੇ ਦਾਸਰੇ ਕਉ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਣਿ ॥
tayray daasray ka-o kis kee kaan.
O’ God, Yourhumble devotee does not remain subservience to anyone,
Ee Mungu, mtawa wako mnyenyekevu hasalii amejinyenyekeza kwa yeyote,

ਜਿਸ ਕੀ ਮੀਰਾ ਰਾਖੈ ਆਣਿ ॥੨॥
jis kee meeraa raakhai aan. ||2||
because You, the sovereign God protects his honor Yourself. ||2||
kwa sababu Wewe, Mungu mwenyezi unalinda heshima yake Mwenyewe.

ਜੋ ਲਉਡਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਆ ਅਜਾਤਿ ॥
jo la-udaa parabh kee-aa ajaat.
The humble servant, whom God has released from the bonds of social status,
Mtumishi mnyenyekevu, ambaye Mungu amekomboa kutoka vifungo vya hadhi ya kijamii,

ਤਿਸੁ ਲਉਡੇ ਕਉ ਕਿਸ ਕੀ ਤਾਤਿ ॥੩॥
tis la-uday ka-o kis kee taat. ||3||
that devotee does not feel jealous of anyone’s higher status. ||3||
mtawa huyo hahisi wivu kwa hadhi ya mwengine ya juu zaidi.

ਵੇਮੁਹਤਾਜਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥
vaymuhtaajaa vayparvaahu.
God is not dependent upon anyone and He is free of all worries.
Mungu hategemei yeyote na Yeye yu huru kutoka wasiwasi wote.

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਹੁ ਗੁਰ ਵਾਹੁ ॥੪॥੨੧॥
naanak daas kahhu gur vaahu.||4||21||
O’ Nanak, recite praises of the supreme God.||4||21||
Ee Nanak, kariri sifa za Mungu mkuu.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਹਰਿ ਰਸੁ ਛੋਡਿ ਹੋਛੈ ਰਸਿ ਮਾਤਾ ॥
har ras chhod hochhai ras maataa.
Forsaking the sublime nectar of God’s Name, human being is engrossed in the worthless and perishable worldly pleasures.
Akiacha nekta tukufu ya Jina la Mungu, binadamu amevama katika raha za kidunia zilizo bure na zinazoharibika.

ਘਰ ਮਹਿ ਵਸਤੁ ਬਾਹਰਿ ਉਠਿ ਜਾਤਾ ॥੧॥
ghar meh vasat baahar uth jaataa. ||1||
The wealth of Naam is present in one’s heart, but he runs out to find it. ||1||
Utajiri wa Naam upo katika moyo wa mtu, lakini anazurura kwenda kuutafuta.

ਸੁਨੀ ਨ ਜਾਈ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਥਾ ॥
sunee na jaa-ee sach amrit kaathaa.
He doesn’t like to listen to the ambrosial divine words of God’s praises.
Yeye hapendi kusikiliza maneno takatifu ya ambrosia ya sifa za Mungu.

ਰਾਰਿ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲਗਿ ਗਾਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raar karat jhoothee lag gaathaa. ||1|| rahaa-o.
But gladly enters into big arguments and contentions after listening to false scriptures. ||1||Pause||
Lakini kwa furaha anajiingiza katika mabishano na migogoro mikubwa baada ya kusikiliza maandishi ya uongo. ||1||Sitisha||

ਵਜਹੁ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੇਵ ਬਿਰਾਨੀ ॥
vajahu saahib kaa sayv biraanee.
He takes his sustenance from God, but serves another.
Yeye anachukua riziki yake kutoka kwa Mungu, lakini anatumikia mwengine.

ਐਸੇ ਗੁਨਹ ਅਛਾਦਿਓ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੨॥
aisay gunah achhaadi-o paraanee. ||2||
Such are the kind of sins in which the mortal is engrossed. ||2||
Ndivyo ilivyo aina ya dhambi ambazo binadamu amezama ndani mwao.

ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਲੂਕ ਜੋ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੀ ॥
tis si-o look jo sad hee sangee.
He tries to hide from God who is always his companion.
Yeye anajaribu kujificha kutoka Mungu ambaye daima ni mwendani wake.

ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਸੋ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਮੰਗੀ ॥੩॥
kaam na aavai so fir fir mangee. ||3||
He keeps begging the worldly wealth which is of no use in the end. ||3||
Yeye anaendelea kuomba utajiri wa kidunia ambao hauna manufaa mwishowe.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
kaho naanak parabh deen da-i-aalaa.
Nanak says, O’ the merciful God of the meek,
Nanak anasema, Ee Mungu mwenye huruma wa wapole,

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਰਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥੪॥੨੨॥
ji-o bhaavai ti-o kar partipaalaa. ||4||22||
please save human beings from these vices in whatever way it pleases You. ||4||22||
tafadhali okoa binadamu kutoka maovu haya kwa njia yoyote inayokupendeza.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥
jee-a paraan Dhan har ko naam.
God’s Name is the true wealth for life and soul.
Jina la Mungu ni utajiri wa kweli wa uhai na roho.

ਈਹਾ ਊਹਾਂ ਉਨ ਸੰਗਿ ਕਾਮੁ ॥੧॥
eehaa oohaaN un sang kaam. ||1||
This wealth is of use both here and hereafter. ||1||
Utajiri huu una manufaa humu na ahera pia.

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਥੋਰਾ ॥
bin har naam avar sabh thoraa.
Without God’s Name, all the worldly wealth is insufficient and useless.
Bila Jina la Mungu, utajiri wote wa kidunia hautoshi na ni bure.

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵੈ ਹਰਿ ਦਰਸਨਿ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
taripat aghaavai har darsan man moraa. ||1|| rahaa-o.
It is only with the realizationof God that my mind is totally satiated. ||1||Pause||
Ni kwa utambuzi wa Mungu pekee ambapo akili yangu imetoshelezwa kikamilifu. ||1||Sitisha||

ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥
bhagat bhandaar gurbaanee laal.
The devotional worship through the Guru’s word is the most precious wealth.
Ibada ya ujitoaji kupitia neno la Guru ni utajiri wenye thamani zaidi.

ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥
gaavat sunat kamaavat nihaal. ||2||
By singing, listening and acting upon it, the mind remains delighted. ||2||
Kwa kuimba, kusikiliza na kutenda kwake, akili inabaki imefurahia.

ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਮਾਨੁ ॥
charan kamal si-o laago maan.
The mind of that person remains attuned to God’s Love.,
Akili ya mtu huyo inabaki imemakinikia Upendo wa Mungu.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੂਠੈ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੩॥
satgur toothai keeno daan. ||3||
whom the true Guru, in his pleasure, blessed the gift of Naam. ||3||
ambaye Guru wa kweli, katika raha yake, anabariki kwa thawabu ya Naam.

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਖਿਆ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹ ॥
naanak ka-o gur deekhi-aa deenH.
O’ Nanak, whom the Guru blessed with such a teaching,
Ee Nanak, yule ambaye Guru amebariki kwa funzo kama hilo,

ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹ ॥੪॥੨੩॥
parabh abhinaasee ghat ghat cheenH.||4||23||
he saw the eternal God in each and every heart. ||4||23||
yeye aliona Mungu wa milele katika kila moyo.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਭਰੇਪੁਰਿ ਧਾਰਿਆ ॥
anad binod bharaypur Dhaari-aa.
All these plays and joyful scenes are established by the all pervading God,
Michezo hii yote na maonyesho ya furaha yameanzilishwa na Mungu anayeenea kote,

ਅਪੁਨਾ ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥੧॥
apunaa kaaraj aap savaari-aa.||1||
He Himself has embellished His creation with joyful scenes and plays. ||1||
Yeye Mwenyewe amepamba uumbaji wake na maonyesho na michezo ya furaha.

ਪੂਰ ਸਮਗ੍ਰੀ ਪੂਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ॥
poor samagree pooray thaakur kee.
Perfect are the bounties of the Perfect God,
Kamili ni neema za Mungu Kamili,

ਭਰਿਪੁਰਿ ਧਾਰਿ ਰਹੀ ਸੋਭ ਜਾ ਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bharipur Dhaar rahee sobh jaa kee. ||1|| rahaa-o.
His glory is fully pervading everywhere. ||1||Pause||
Utukufu wake unaenea kote kikamilifu. ||1||Sitisha||

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥
naam niDhaan jaa kee nirmal so-ay.
He whose Name is the treasure of all virtues and singing whose praises people’s life become immaculate,
Yeye ambaye Jina lake ni hazina ya fadhila zote na ambaye kuimba sifa zake maisha ya watu yanakuwa safi kabisa,

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥
aapay kartaa avar na ko-ay. ||2||
that God Himself is the creator of the entire universe and none other. ||2||
mungu huyo mwenyewe ndiye muumba wa ulimwengu mzima na hakuna mwengine.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥
jee-a jant sabh taa kai haath.
All beings and creatures are under His control.
Viumbe na wanyama wote wapo katika udhibiti wake.

ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥੩॥
rav rahi-aa parabh sabh kai saath. ||3||
that God is pervading in all and is always with them. ||3||
mungu huyo anaenea katika vyote na daima yupo nao.