Swahili Page 364

ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥
so boojhai jis aap bujhaa-ay.
He alone understands this secret, whom God Himself inspires to understand.
Yeye pekee anaelewa siri hii, ambaye Mungu Mwenyewe anahamasisha kuelewa.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੧॥
gur parsaadee sayv karaa-ay. ||1||
Then by the Guru’s grace, God makes him perform His devotional service. ||1||
Kisha kwa neema ya Guru, Mungu anamfanya atende huduma yake ya ujitoaji

ਗਿਆਨ ਰਤਨਿ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥
gi-aan ratan sabh sojhee ho-ay.
Through the jewel like divine wisdom bestowed by the Guru, one attains complete understanding about living a righteous life.
Kupitia hekima takatifu kama kito iliyotawazwa na Guru, mtu anapata uelewa kamilifu kuhusu Mungu maisha ya uadilifu.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਅਗਿਆਨੁ ਬਿਨਾਸੈ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ਵੇਖੈ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaad agi-aan binaasai an-din jaagai vaykhai sach so-ay. ||1|| rahaa-o.
By the Guru’s grace ignorance is destroyed; he always remains alert to the onslaught of Maya and perceives God pervading everywhere.||1||Pause||
Kwa neema ya Guru ujinga unaangamizwa; yeye daima anabaki ametahadhari dhidi ya mashambulizi ya Maya na anafikiria Mungu kuwa anaenea kote. ||1||Sitisha||

ਮੋਹੁ ਗੁਮਾਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥
moh gumaan gur sabad jalaa-ay.
Following Guru’s word, one who drives out one’s worldly attachments and ego,
Kwa kufuata neno la Guru, mtu anayeondoa viambatisho na ubinafsi wake wa kidunia,

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥
pooray gur tay sojhee paa-ay.
obtains true understanding about the right way of life from the perfect Guru.
Anapata uelewa wa kweli kuhusu mtindo wa kweli wa kuishi kutoka kwa Guru kamili.

ਅੰਤਰਿ ਮਹਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥
antar mahal gur sabad pachhaanai.
Through the Guru’s word, he realizes God’s presence within.
Kupitia neno la Guru, anagundua uwepo wa Mungu ndani mwake.

ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਹੈ ਥਿਰੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ॥੨॥
aavan jaan rahai thir naam samaanay.||2||
His cycle of birth and death ends; achieving the stete of equipoise he merges in God’s Name .||2||
Mzunguko wake wa kuzaliwa na kufa unatamatika; akitimiza hali hii ya usawa anaunganishwa katika Jina la Mungu.

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
jaman marnaa hai sansaar.
(For a self-conceited person) the world is tied to the cycle of birth and death.
(Kwa mtu mwenye majivuno binafsi) mtu anafungwa katika mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਮਨਮੁਖੁ ਅਚੇਤੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥
manmukh achayt maa-i-aa moh gubaar.
Entrapped in the darkness of Maya, the self-conceited person remains unaware of God’s presence.
Akinaswa katika giza ya Maya, mtu mwenye majivuno binafsi anabaki hafahamu uwepo wa Mungu.

ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਬਹੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ॥
par nindaa baho koorh kamaavai.
He slanders others and practices utter falsehood.
Anachongeza wengine na kuzoea kutamka udanganyifu.

ਵਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਵਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ ॥੩॥
vistaa kaa keerhaa vistaa maahi samaavai. ||3||
He is like a worm in the filth and in the filth he is consumed. ||3||
Yeye ni kama minyoo katika uchafu na katika uchafu huo ameangamizwa.

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥
satsangat mil sabh sojhee paa-ay.
One who obtains true understanding about righteous living by joining the congregation of saints,
Yeye anapata uelewa wa kweli kuhusu kuishi kwa uadilifu kwa kujiunga na ushirika wa watakatifu,

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥
gur kaa sabad har bhagat drirh-aa-ay.
the Guru’s word firmly enshrines God’s devotional worship in his mind.
Neno la Guru linaweka kwa uthabiti ibada ya kujitolea kwa Mungu akilini mwake.

ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
bhaanaa mannay sadaa sukh ho-ay.
One who surrenders to God’s will, he always remain in peace.
Yule anayejisamilisha kwa mapenzi ya Mungu, daima anabaki katika amani.

ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥
naanak sach samaavai so-ay. ||4||10||49||
O’ Nanak, he merges in the eternal God. ||4||10||49||
Ee Nanak, yeye anaunganishwa katika Mungu wa milele.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਚਪਦੇ ॥
aasaa mehlaa 3 panchpaday.
Raag Aasaa, Panchpade (five lines), Third Guru:
Raag Aasaa, Panchpade (mishororo mitano), Guru wa Tatu:

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥
sabad marai tis sadaa anand.
One who follows the Guru’s teachings and eradicates his love for Maya, always remain in bliss.
Mtu anayefuata mafundisho ya Guru na kuondoa upendo wake wa Maya, daima anabaki katika raha tele.

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ॥
satgur bhaytay gur gobind.
He follows the teachings of true Guru, the embodiment of God.
Yeye anafuata mafundisho ya Guru wa kweli, udhihirisho wa kimwili wa Mungu.

ਨਾ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
naa fir marai na aavai jaa-ay.
He does not die spiritually and does not fall into the cycle of birth and death.
Yeye hafi kiroho wala haanguki katika mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥
pooray gur tay saach samaa-ay. ||1||
By the grace of the Perfect Guru, he merges in the eternal God ||1||
Kwa neema ya Guru Kamili, anaunganishwa katika Mungu wa milele.

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਨਾਮੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਲੇਖੁ ॥
jinH ka-o naam likhi-aa Dhur laykh.
Those who are predestined with the gift of meditation on God’s Name,
Wale ambao wameagiziwa mapema na zawadi ya kutafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਭਗਤਿ ਵਿਸੇਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tay an-din naam sadaa Dhi-aavahi gur pooray tay bhagat visaykh.||1|| rahaa-o.
they obtain the special gift of God’s worship and always meditate on God’s Name. ||1||Pause||
Wanapata zawadi maalum ya ibada ya Mungu na daima wanatafakari kuhusu Jina la Mungu. ||1||Sitisha||

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥
jinH ka-o har parabh la-ay milaa-ay.
Those whom God unites with Himself,
Wale ambao Mungu anaunganisha naye Mwenyewe,

ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਗਹਣ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
tinH kee gahan gat kahee na jaa-ay.
their sublime spiritual state cannot be described.
Hali yao tukufu ya kiroho haiwezi kuelezwa.

ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਤੀ ਵਡਿਆਈ ॥
poorai satgur ditee vadi-aa-ee.
Those whom the Perfect Guru has blessed with the virtue of devotional worship,
Wale ambao Guru Kamili amebariki na fadhila ya ibada ya ujitoaji,

ਊਤਮ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥੨॥
ootam padvee har naam samaa-ee. ||2||
they attain the highest spiritual state by remaining merged in God’s Name. ||2||
wanafikia hali ya juu zaidi ya kiroho kwa kubaki wameunganishwa katika Jina la Mungu.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
jo kichh karay so aapay aap.
Whatever God does, He does all by Himself.
Chochote Mungu anachofanya, Yeye anafanya peke yake.

ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥
ayk gharhee meh thaap uthaap.
God can create and destroy anything in an instant.
Mungu anaweza kuumba na kuangamiza kila chochote papo hapo.

ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਣਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥
kahi kahi kahnaa aakh sunaa-ay.
One who is only saying and telling others about meditation on God’s Name.
Yule ambaye anasema tu na kuambia wengine kuhusu kutafakari Jina la Mungu.

ਜੇ ਸਉ ਘਾਲੇ ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ ॥੩॥
jay sa-o ghaalay thaa-ay na paa-ay.||3||
Even if he makes hundreds of such efforts, none of these is accepted in God’s court. ||3||
Hata iwapo afanye mamia ya jitihada kama hizo, hakuna kati ya hiyo ambayo inakubalika katika mahakama ya Mungu.

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ॥
jinH kai potai punn tinHaa guroo milaa-ay.
God unites only those with the Guru, who have the credit of good deeds.
Mungu anaunganisha hao tu na Guru, ambao wana sifa ya vitendo vizuri.

ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥
sach banee gur sabad sunaa-ay.
The Guru recites the true word of God’s praises to them.
Guru anakariri neno la kweli la sifa za Mungu kwao.

ਜਹਾਂ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਤਹਾਂ ਦੁਖੁ ਜਾਏ ॥
jahaaN sabad vasai tahaaN dukh jaa-ay.
All the misery goes away from the heart which enshrines the Guru’s word.
Taabu yote inatokomezwa kutoka moyo unaothamini neno la Guru.

ਗਿਆਨਿ ਰਤਨਿ ਸਾਚੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ ॥੪॥
gi-aan ratan saachai sahj samaa-ay. ||4||
By reflecting on the jewel like precious divine knowledge, one intuitively merges in the eternal God. ||4||
Kwa kutafakari kuhusu maarifa takatifu yenye thamani kama kito, mtu anaunganishwa katika Mungu wa milele kisilika.

ਨਾਵੈ ਜੇਵਡੁ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
naavai jayvad hor Dhan naahee ko-ay.
No other wealth is as valuable as God’s Name.
Hakuna utajiri mwingine ambao una thamani kama Jina la Mungu.

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
jis no bakhsay saachaa so-ay.
This wealth is attained only by the one on whom God bestows Himself.
Utajiri huu unapatwa tu na yule ambaye Mungu anamtawazia Mwenyewe.

ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
poorai sabad man vasaa-ay.
By following the perfect Guru’s word, he enshrines God’s Name in his heart.
Kwa kufuata neno la Guru kamili, anathamini Jina la Mungu moyoni mwake.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੫॥੧੧॥੫੦॥
naanak naam ratay sukh paa-ay. ||5||11||50||
O’ Nanak, imbued with God’s Name, he enjoys spiritual peace. ||5||11||50||
Ee Nanak, akijawa na Jina la Mungu, anmafurahia amani ya kiroho.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mehlaa 3.
Raag Aasaa, Third Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tatu:

ਨਿਰਤਿ ਕਰੇ ਬਹੁ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ॥
nirat karay baho vaajay vajaa-ay.
One may dance and play numerous musical instruments;
Mtu anaweza kucheza na kucheza ala tofauti za muziki;

ਇਹੁ ਮਨੁ ਅੰਧਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿਸੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥
ih man anDhaa bolaa hai kis aakh sunaa-ay.
but in the love of Maya, this mind is blind and deaf to divine sounds, then to whom he is reciting and preaching?
Lakini katika upendo wa Maya, akili hii ni kipofu na kiziwi kwa sauti takatifu, basi anakariri na kuhubiri kwa nani?

ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਭਰਮੁ ਅਨਲ ਵਾਉ ॥
antar lobh bharam anal vaa-o.
Deep within him is the fire of greed and the dust-storm of doubt.
Ndani mwake kwa kina kuna moto wa tamaa na dhoruba ya vumbi ya shaka.

ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਨ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥
deevaa balai na sojhee paa-ay. ||1||
His mind is not enlightened with divine knowledge and he does not obtain any understanding about righteousness.||1||
Akili yake haijaangazwa kwa maarifa takatifu na yeye hapati uelewa wowote kuhusu uadilifu.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥
gurmukh bhagat ghat chaanan ho-ay.
The devotional worship performed through the Guru’s teachings enlightens the heart with divine knowledge.
Ibada ya ujitoaji inayotendwa kupitia mafundisho ya Guru inaangaza moyo kwa maarifa takatifu.

ਆਪੁ ਪਛਾਣਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aap pachhaan milai parabh so-ay. ||1|| rahaa-o.
By understanding his own self, he realizes that God ||1||Pause||
Kwa kuelewa nafsi yake mwenyewe, anagundua Mungu huyo. ||1||Sitisha||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਤਿ ਹਰਿ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥
gurmukh nirat har laagai bhaa-o.
The true dance is to follow the Guru’s teachings, which produces love for God.
Densi yake ya kweli ni kufuata mafundisho ya Guru, yanayozalisha upendo kwa Mungu.

ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
pooray taal vichahu aap gavaa-ay.
Shedding self-conceit from within is following the beat of the drum.
Kuondoa majivuno binafsi kutoka ndani mwake ni kufuata mpigo wa ngoma.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ॥
mayraa parabh saachaa aapay jaan.
My eternal God Himself is the knower of everything.
Mungu wangu Mwenyewe wa Milele ndiye mjua wa vyote.

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੨॥
gur kai sabad antar barahm pachhaan. ||2||
Through the Guru’s word, he realizes God within himself ||2||
Kupitia neno la Guru, yeye anagundua Mungu ndani mwake

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥
gurmukh bhagat antar pareet pi-aar.
Love and affection develops within a person through the devotional worship done by following the Guru’s teachings.
Upendo na mapenzi yanasitawi ndani mwa mtu kupitia ibada ya ujitoaji inayotendwa kwa kufuata mafundisho ya Guru.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਹਜਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
gur kaa sabad sahj veechaar.
The Guru’s word leads a person to a state of equipoise and reflection on the divine virtues.
Neno la Guru linaongoza mtu kwa hali ya usawa na kutafakari kuhusu fadhila takatifu.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥
gurmukh bhagat jugat sach so-ay.
The devotional worship done by following the Guru’s teachings is the right way to realize God.
Ibada ya ujitoaji inayofanywa kwa kufuata mafundisho ya Guru ndiyo njia sahihi ya kumgundua Mungu.

ਪਾਖੰਡਿ ਭਗਤਿ ਨਿਰਤਿ ਦੁਖੁ ਹੋਇ ॥੩॥
pakhand bhagat nirat dukh ho-ay. ||3||
The false devotion shown through ritualistic dancing only brings misery.||3||
Ujitoaji wa uongo unaoonyeshwa kupitia kucheza kimila unaleta taabu pekee.