Swahili Page 296

ਗਿਆਨੁ ਸ੍ਰੇਸਟ ਊਤਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥
gi-aan saraysat ootam isnaan.
the most sublime wisdom and the most exalted ablution,
hekima tukufu zaidi na udhu ulioinuliwa zaidi,

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
chaar padaarath kamal pargaas.
the four cardinal boons (faith, wealth, procreation and liberation) and such inner joy, as if the heart has blossomed like a lotus.
Baraka nne kadinali (imani, utajiri, uzazi na ukombozi) na furaha ya ndani ya kipekee, kana kwamba moyo umenawiri kama yungiyungi.

ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ॥
sabh kai maDh sagal tay udaas.
detachment from all worldly attachments while living in the midst of all;
utengano kutoka viambatisho vya kidunia wakati unaishi kati ya vyote;

ਸੁੰਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥
sundar chatur tat kaa baytaa.
spiritually beautiful, shrewd and knower of the essence of reality,
mzuri kiroho, mwerevu na mjua wa kiini cha uhalisia,

ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
samadrasee ayk daristaytaa.
able to look impartially upon all, and see only the One (God) in everything.
Kuweza kutazama wote bila ubaguzi, na aone yule Mmoja (Mungu) pekee katika kila kitu.

ਇਹ ਫਲ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖਿ ਭਨੇ ॥
ih fal tis jan kai mukh bhanay.
These blessings come to the one,
Baraka hizi zinajia yule,

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨਿ ਸੁਨੇ ॥੬॥
gur nanak naam bachan man sunay.||6||
O’ Nanak, who lovingly utters God’s name, and attentively listens to and acts upon the Guru’s teachings. ||6||
Ee Nanak, anayetamka Jina la Mungu kwa upendo, na kwa umakini anasikiliza na kutenda kulingana na mafundisho ya Guru.

ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥
ih niDhaan japai man ko-ay.
Whoever meditates on this treasure of Naam from the core of the heart,
Yeyote anayetafakari kuhusu hazina hii ya Naam kutoka kiini cha moyo wake,

ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
sabh jug meh taa kee gat ho-ay.
lives the entire life in an elevated spiritual state.
Anaishi maisha yote katika hali iliyoinuliwa ya kiroho.

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥
gun gobind naam Dhun banee.
Such a person’s ordinary words are like singing God’s praises.
Maneno ya kawaida ya mtu kama huyo ni kama kuimba sifa za Mungu.

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥
simrit saastar bayd bakhaanee.
This has also been declared by the Smritis, the Shastras and the Vedas.
Hii pia imetangazwa na Smritis, Shastras na Vedas.

ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥
sagal mataaNt kayval har naam.
The essence of all religions is to meditate on the Name of God,
Kiini cha dini zote ni kutafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
gobind bhagat kai man bisraam.
and this Naam resides in the heart of the God’s devotee.
Na Naam hii inaishi moyoni mwa mtawa wa Mungu.

ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟੈ ॥
kot apraaDh saaDhsang mitai.
Millions of sins of such a devotee who recites Naam with love are erased in the Company of the Holy.
Mamilioni ya dhambi za mtawa kama huyo anayekariri Naam kwa upendo yanafutwa katika Uandamano wa Watakatifu.

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ॥
sant kirpaa tay jam tay chhutai.
By the Grace of the Guru, such a devotee escapes the Messenger of Death.
Kwa Neema ya Guru, mtawa kama huyo anaepuka Mjumbe wa Kifo.

ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਏ ॥
jaa kai mastak karam parabh paa-ay.
Those, who have such preordained destiny,
Wale, ambao wana hatima iliyoagiziwa mapema kama hiyo,

ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ॥੭॥
saaDh saran naanak tay aa-ay.||7||
O’ Nanak, they alone seek refuge of the Guru.||7||
Ee Nanak, wao peke yao wanatafuta kimbilio cha Guru.

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
jis man basai sunai laa-ay pareet.
One, in whose heart resides Naam and who listens to Naam with love,
Yule, ambaye moyoni mwake mnaishi Naam na anayesikiliza Naam kwa upendo,

ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥
tis jan aavai har parabh cheet.
such devotee consciously remembers God.
Mtawa kama huyo anamkumbuka Mungu kwa hiari yake.

ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੂਖੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥
janam maran taa kaa dookh nivaarai.
Pains of birth and death of such a person are removed,
Maumivu ya kuzaliwa na kufa ya mtu kama huyo yanaondolewa,

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥
dulabh dayh tatkaal uDhaarai.
The human body which is so difficult to obtain, he instantly saves it from vices.
Mwili wa binadamu ambao ni ngumu sana kupata, papo hapo yeye anauokoa kutoka maovu.

ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥
nirmal sobhaa amrit taa kee baanee.
Spotlessly pure is his reputation, and ambrosial are the words he speaks,
Safi bila doa ni sifa yake, na maneno anayozungumza ni ya ambrosia,

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥
ayk naam man maahi samaanee.
because his mind is completely imbued with Naam.
Kwa sababu akili yake imejawa kabisa na Naam.

ਦੂਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥
dookh rog binsay bhai bharam.
Sorrow, sickness, fear and doubt depart from him.
Huzuni, ugonjwa, hofu na shaka inaondoka kutoka kwake.

ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥
saaDh naam nirmal taa kay karam.
He is known as a saint and his actions are immaculate.
Yeye anajulikana kama mtakatifu na vitendo vyake ni safi.

ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ ॥
sabh tay ooch taa kee sobhaa banee.
His glory becomes the highest of the high.
Utukufu wake unakuwa wa juu zaidi kwa wote.

ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥
naanak ih gun naam sukhmanee. ||8||24||
O’ Nanak, because of such virtues God’s Name is the crown jewel of all pleasures and peace. ll8ll24ll
Ee Nanak, kwa sababu ya fadhila kama hizo Jina la Mungu ni kito cha taji cha raha zote na amani.

ਥਿਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
thitee ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru: Thitee ~ The Lunar Days
Raag Gauree, Guru wa Tano: Thitee ~ Siku za Mwezi

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Eternal God. Realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa Milele. Anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥
jal thal mahee-al poori-aa su-aamee sirjanhaar.
The Creator and Master is pervading the water, the land, and the sky.
Muumba na Bwana anaenea majini, ardhini na angani.

ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਹੋਇ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੧॥
anik bhaaNt ho-ay pasri-aa naanak aikankaar. ||1||
O’ Nanak, the One (God) has manifested Himself in the world in so many ways.
Ee Nanak, yule Mmoja (Mungu) amejidhihirisha duniani na kwa njia nyingi sana.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਇ ॥
aykam aikankaar parabh kara-o bandnaa Dhi-aa-ay.
First Lunar Day, meditating on the One Creator, I bow before Him.
Siku ya Kwanza ya Mwezi, kwa kutafakari kuhusu Muumba Mmoja, nasujudu mbele yake.

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਿ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
gun gobind gupaal parabh saran para-o har raa-ay.
I sing praises of God, the Master of the universe, and seek the refuge of the supreme God.
Naimba sifa za Mungu, Bwana wa ulimwengu, na kutafuta kimbilio cha Mungu mkuu.

ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾ ਤੇ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥
taa kee aas kali-aan sukh jaa tay sabh kachh ho-ay.
I place my hope of redemption and peace on Him, by whose command everything happens.
Naweka tumaini la ukombozi na amani kwake Yeye, ambaye kwa amri yake kila kitu kinatendeka.

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
chaar kunt dah dis bharmi-o tis bin avar na ko-ay.
I have wandered through the four corners and ten directions of the world and have found that except Him there is no other savior.
Nimezurura kupitia pembe nne na mielekeo kumi ya dunia na nimepata kwamba isipokuwa Yeye hakuna mwokozi mwengine.

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਨੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰਉ ਬੀਚਾਰੁ ॥
bayd puraan simrit sunay baho biDh kara-o beechaar.
I have listened to the Vedas, Puranas, and Smritis and have reflected on them in so many ways,
Mimi nimesikiliza Vedas, Puranas na Smiritis na nimetafakari kuzihusu kwa njia nyingi sana,

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥
patit uDhaaran bhai haran sukh saagar nirankaar.
and I have concluded that it is only the formless God who is the savior of sinners, dispeller of fear of the creatures, and the ocean of peace.
Na nimehitimisha kwamba ni Mungu asiye na maumbile peke yake ambaye ni mwokozi wa watenda dhambi, mwondoa wa hofu ya viumbe, na bahari ya amani.

ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥
daataa bhugtaa daynhaar tis bin avar na jaa-ay.
He Himself is the giver and Himself the enjoyer; there is no other place to go to except His refuge.
Yeye Mwenyewe ndiye mpaji na Mwenyewe anayefurahia; hakuna mahali pendine pa kuenda ila kimbilio chake.

ਜੋ ਚਾਹਹਿ ਸੋਈ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥
jo chaaheh so-ee milai naanak har gun gaa-ay. ||1||
O’ Nanak, by singing the praises of God, one’s desires are fulfilled. ||1||
Ee Nanak, kwa kuimba sifa za Mungu, hamu za mtu zinatimizwa.

ਗੋਬਿੰਦ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹਰਿ ਨੀਤ ॥
gobind jas gaa-ee-ai har neet.
We should always sing the praises of the Master of the universe.
Daima tunapaswa kuimba sifa za Bwana wa ulimwengu.

ਮਿਲਿ ਭਜੀਐ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mil bhajee-ai saaDhsang mayray meet. ||1|| rahaa-o.
O’ my friend Joining the holy congregation, we should meditate on God with loving devotion. ||1||Pause||
Ee rafiki wangu, kwa kujiunga na ushirika takatifu, tunafaa kutafakari kuhusu Mungu kwa ujitoaji wa upendo.||1||Sitisha||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਅਨਿਕ ਵਾਰ ਸਰਨਿ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
kara-o bandnaa anik vaar saran para-o har raa-ay.
I seek the refuge of the supreme God, and bow before Him countless times.
Natafuta kimbilio cha Mungu mkuu, na kusujudu mbele yake nyakati zisizohesabika.

ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇ ॥੨॥
bharam katee-ai naanak saaDhsang dutee-aa bhaa-o mitaa-ay. ||2||
O’ Nanak, in the holy congregation, by eliminating duality, the doubt of the mind is eradicated.||2||
Ee Nanak, katika ushirika takatifu, kwa kuondoa uwili, shaka ya akili inaondolewa.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨੀਤ ॥
dutee-aa durmat door kar gur sayvaa kar neet.
Second lunar day: always follow the Guru’s teaching and get rid of your evil intellect.
Siku ya pili ya mwezi: daima fuata mafundisho ya Guru na uondoe akili yako muovu.

ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੈ ਤਜਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੀਤ ॥
raam ratan man tan basai taj kaam kroDh lobh meet.
O’ my friend, shed your lust, anger, and greed only then the precious Name of God shall dwell in your mind and body.
Ee rafiki wangu, ondoa ukware, hasira na tamaa yako, wakati huo tu ndio Jina la Mungu lenye thamani litaishi akilini na mwilini mwako.

ਮਰਣੁ ਮਿਟੈ ਜੀਵਨੁ ਮਿਲੈ ਬਿਨਸਹਿ ਸਗਲ ਕਲੇਸ ॥
maran mitai jeevan milai binsahi sagal kalays.
You will attain eternal life, overcome death, and all your woes will vanish.
Utapata uzima wa milele, utashinda kifo, na matatizo yako yote yatapotea.

ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਪਰਵੇਸ ॥
aap tajahu gobind bhajahu bhaa-o bhagat parvays.
Renounce your self-conceit and meditate upon the Master of the Universe; so that God’s loving devotion may permeate in your heart.
Kana majivuno yako binafsi na utafakari kuhusu Bwana wa Ulimwengu; ili ujitoaji wa upendo wa Mungu uweze kupenyeza moyoni mwako.