Swahili Page 2

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ ॥
gaavai ko vaykhai haadraa hadoor.
Some sing as they feel His presence.
Wengine huimba wanapohisi uwepo wake.

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ ॥
kathnaa kathee na aavai tot.
There is no end to describing His virtues.
Wema wake hauwezi kuelezwa ukaisha.

ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ॥
kath kath kathee kotee kot kot.
Millions have tried to describe Him numerous number of times (yet the story of His attributes never ends).
Mamilioni ya watu wamejaribu kumfafanua mara nyingi, ilhali hadithi kuhusu sifa zake haina kikomo.

ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥
daydaa day laiday thak paahi.
God keeps on providing for us and we keep on receiving His Gifts until we get tired of receiving. (Depart from this world)
Mungu anazidi kutupa zawadi zake, hadi tutakapochoka kupokea. (Hadi tutakapoondoka duniani).

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
jugaa jugantar khaahee khaahi.
Throughout the ages, we keep consuming His gifts.
Miaka nenda miaka rudi, tunazidi kutumia zawadi zake.

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥
hukmee hukam chalaa-ay raahu.
The entire system of the universe is run according to God’s Command.
Mfumo wote wa ulimwengu unaendeshwa kwa amri ya Mungu.

ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥
naanak vigsai vayparvaahu. ||3||
O’ Nanak, the carefree Almighty always blooms in bliss (while caring for His creation). ||3||
O’ Nanak, Mungu mwenye hana wasiwasi anastawi katika uzima wa milele huku akitunza viumbe wake.

Stanza 4
In this stanza, it is said that God cannot be pleased by worldly offerings. These offerings were provided by Him to start with. He can only be pleased by speaking His language, the language of Love – love for Him and love for His Creation. A person who meditates on His Name with love and devotion, will become worthy of His Grace.

Ubeti wa Nne
Katika ubeti huu, Mungu hawezi kufurahishwa na sadaka za kilimwengu. Sadaka hizi zilitoka kwake. Anaweza tu kufurahishwa kwa kuungumza lugha yake ya upendo na kumpenda pamoja na viumbe wake. Mtu anayewaza jina lake Mungu kwa upendo na kujitolea atapokea neema yake.

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥
saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar.
God is True and Eternal. His Name is also True and language is infinite love.
Mungu ni wa kweli na anaishi milele, jina lake ni la kweli na lugha yake ni upendo usio na kikomo.

ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥
aakhahi mangahi dayhi dayhi daat karay daataar.
Creation begs for favors and blessings continually and the Great Giver keeps on giving.
Uumbaji unahitaji neem ana baraka zisizo na kikomo, na Mungu mwenye kupeana anazidi kupeana.

ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥
fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar.
To the Supreme Giver of gifts, what can we offer back (out of His gifts) so He blesses us with enlightenment and lets us have a glimpse of His Divine Presence?
Tunaweza kupeana nini kwa mpatianaji mkuu wa zawadi ndio azidi kutubariki kwa kutuelimisha, na hata kuona uwepo wake mtakatifu?

ਮੁਹੌ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥
muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar.
What words can we speak off to evoke His Love?
Tunaweza sema nini ili tuone upendo wake?

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar.
At a time when the Ambrosial nectar of Naam is enjoyed (generally before dawn when mind is free from worldly affairs), dwell upon the Eternal Divine.
Neno la Mungu na jina lake linalopatikana kila mahali linapofurahikiwa alfajiri, kuishi katika ukuu wa milele.

ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar.
The human body is obtained as a reward of good deeds done in the past and the liberation from the cycle of birth and death is attained by His Grace.
Mwili wa mwanadamu ni zawadi kutokana na matendo mema ya awali. Kukombolewa kutoka kwa mzunguko wa kuzaliwa na kufa hutokana na neema zake.

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ ॥੪॥
naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4||
O’ Nanak, in this way (by dwelling on Him) we realize Him, who is self existent and everlasting. ||4||
O’Nanak, tunamjua Mungu zaidi tunapoishi naye, ambaye hakuumbwa na anaishi milele.

Stanza 5
In this stanza, it is said that those who remember God with love in their hearts, achieve peace and happiness in their lives.

Ubeti wa Tano
Katika ubeti huu, wale wanaomkumbuka Mungu kwa upendo kutoka mioyoni mwao watapa amani na furaha maishani mwao.

ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥
thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay.
God cannot be established or created.
Mungu hawezi kuumbwa.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥
aapay aap niranjan so-ay.
The immaculate God has come into existence by Himself.
Mungu alijiumba mwenyewe, na hana dhambi.

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥
jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan.
Those who meditate on Naam consciously, unconsciously and continuously, get elevated spiritually.
Wale wanaotafakari kuhusu jina lake kuu kila mara kwa kumjua au kutomjua, watainuliwa kiroho.

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥
naanak gaavee-ai gunee niDhaan.
O’ Nanak, let us sing praises of that Treasure of virtues by meditating on Naam.
O’ Nanak, tuimbe sifa za hazina ya wema kwa kutafakari jina kuu.

ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o.
Let us recite Naam with complete devotion and have love for God within.
Tukariri jina kuu kwa kujitolea kikamilifu,na kuwa na upendo kwa Mungu aliye ndani yetu.

ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥
dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay.
By doing so, one gets rid of all suffering and attains true spiritual peace.
Kwa kufanya hivyo, mtu huondoa matatizo yote na kupata amani ya kiroho iliyo ya kweli.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥
gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee.
Through the Guru, we hear God’s Word, the eternal song. Through the Guru, we receive divine knowledge and through the Guru, we realize that God is all-pervading.
Kupitia kwake Guru, tunasikia neno lake Mungu, wimbo wa milele. Tunapokea maarifa ya kiukuu na kutambua kuwa Mungu anapatikana kila mahali.

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥
gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee.
There is only one God. For us, God is Shiva, God is Vishnu and God is Parvati and other goddesses.
Mungu ni mmoja tu. Kwetu sisi Mungu ni Shiva, Vishnu na Parvati na miungu mingineyo.

ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee.
Even if I get to know God, I cannot describe Him, because He cannot be described by any words.
Hata kama nitamjua siwezi kuelezea jinsi alivyo kwa kuwa hawezi kuelezeka kwa maneno yoyote yale.

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi bujhaa-ee.
O’ My Guru, grant me the wisdom,
O’ Guru wangu, nipe hekima,

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee.
that I never forget God, the sole provider of all beings.
nisimsahau Mungu mwenye kuhudumia viumbe wote.

Stanza 6
This stanza states that pilgrimage to holy places is not the way to please God. Those who remember Him with love and passion become worthy of His Grace.

Ubeti wa Sita
Ubeti huu unasema kuwa kuandaa hija katika maeneo takatifu sio jinsi ya kumfurahisha Mungu. Wale wanaomkumbuka Mungu kwa upendo na mapenzi watapata neema zake.

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥
tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee.
Why take ritualistic baths at holy places, when He is not pleased with it ?
Kwa nini kufanya matambiko katika maeneo takatifu ilhali Mungu hafurahii matendo hayo?

ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ ॥
jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee.
When I look back at His creation, I realize that nothing can be obtained without His blessing.
Nikitazama viumbe wake, hakuna kinachopatikana bila baraka yake.

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ ॥
mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee.
The mind becomes rich with divine knowledge when one listens to Guru’s teachings even once with deepest love and complete devotion.
Mtu anaposikiza mafunzo ya Guru, hata kama ni mara moja tu kwa upendo wa kweli na kujitolea kikamilifu, akili yake hujaa maarifa ya kiukuu.

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi bujhaa-ee.
O’ My Guru, grant me the wisdom,
O’ Guru wangu, nipe hekima,

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee.
That I never forget God, the sole provider of all beings.
nisimsahau Mungu mwenye kuhudumia viumbe wote.

Stanza 7
This stanza states that long life, worldly fame, recognition, and power are useless if God’s Grace is not obtained.

Ubeti wa Saba
Ubeti huu unasema kuwa ikiwa neema za Mungu hazijapatikana, Maisha marefu, umaarufu wa kidunia, kutambuliwa na nguvu ni bure.

ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥
jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay.
Even if you lived throughout the four ages, or even ten times more,
Hata kama uliishi katika vizazi vinne ama mara kumi zaidi,

ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay.
and even if you were known throughout the nine continents and were admired by all,
na ukajulikana na kutamaniwa katika mabara yote tisa,

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਲੇਇ ॥
changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay.
and you earned a good name and reputation, with praise and fame throughout the world,
ukapata jina zuri na sifa, na umaarufu kote duniani,

ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥
jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay.
Still, if God did not bless you with His Glance of Grace, you are like someone for whom, nobody cared.
Lakini kama Mungu hakukubariki kwa neema zake, basi wewe ni kama mtu ambaye alitengwa na watu.

ਕੀਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟੁ ਕਰਿ ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥
Keettaa Andhar Keett Kar Dhosee Dhos Dhharae ||
In God’s eyes, spiritually, you would be considered lowly (like a worm) and held in contempt for your deeds.
Utakua mtu wa hali ya chini katika macho ya Mungu na kiroho, na kudharauliwa kwa ajili ya matendo yako.

ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ ॥
Naanak Niragun Gun Karae Gunavanthiaa Gun Dhae ||
O’ Nanak, God blesses even such an unworthy being with virtues and bestows more virtues on the virtuous.
O’ Nanak, Mungu hubariki mtu mwenye hastahili kwa wemawake,na kuongeza wema zaidi kwa wale wenye wema.

ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਜਿ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥
Thaehaa Koe N Sujhee J This Gun Koe Karae ||7||
There is no one more pious than God. ||7||
Hakuna mwenye haki kuliko Mungu

Stanza 8
Every line in this stanza starts with the word ’Suniae’. This word ‘Suniae’ means listening with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension about accepting what you are listening.

Ubeti wa Nane
Kila mstari katika ubeti huu unaanza kwa neno ‘Sunjae’. Jina hili linamaanisha kusikiza kwa makini kabisa, kujitolea kikamilifu na kutokua na hofu kuhusu kukubali unachosikiza.

ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ ॥
suni-ai siDh peer sur naath.
By listening to God’s Divine word with love and devotion, one becomes spiritually elevated like a saint, a religious leader or a great yogi.
Kwa kusikiza neno kuu la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu huinuliwa kiroho na kuwa mtume (kiongozi wa dini).

ਸੁਣਿਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥
suni-ai Dharat Dhaval aakaas.
By listening to God’s word with love and devotion, one gets to know that He is the one supporting the earth (and not a bull as per the Hindu Scriptures).
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hufahamu kwamba Mungu ndiye mwenye kushikilia dunia, (wala sio fahali kulingana na maandiko ya dini ya Kihindi).

ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ॥
suni-ai deep lo-a paataal.
By listening to God’s word with love and devotion, one comes to know that God alone is the support of all the continents and the nether regions.
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hufahamu kuwa ni Mungu ndio mwenye kushikilia mabara yote na hata jahanamu.

ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥
suni-ai pohi na sakai kaal.
By listening to God’s word with love and devotion, one escapes from the effect of time and does not get into the cycle of birth and death.
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu huepuka madhara ya majira na hawezi kujipata katika mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
O’ Nanak, wafuasi wa Mungu wako katika hali ya furaha na neema milele.

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||8||
By listening to God’s word with love and devotion, all pains, sorrows and sins are erased. ||8||
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, uchungu, huzuni na dhambi zote hufutiliwa mbali.

Stanza 9
Every line in this stanza starts with the word ’Suniae’. This word ‘Suniae’ means listening with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension about accepting what you are listening.

Ubeti wa Tisa
Kila mstari katika ubeti huu unaanza kwa neno ‘Sunjae’. Jina hili linamaanisha kusikiza kwa makini kabisa, kujitolea kikamilifu na kutokua na hofu kuhusu kukubali unachosikiza.

ਸੁਣਿਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ ॥
suni-ai eesar barmaa ind.
By listening attentively to God’s word with love and devotion, one obtains Godly qualities (reference to the Hindu mythological gods Shiva, Brahma and Indra implies Godly qualities).
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa makini na kwa upendo na kujitolea, mtu hupata sifa za Mungu. (Katika dini ya Kihindi, miungu Shiva, Brahma na Indra inaashiria sifa za Mungu).

ਸੁਣਿਐ ਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੁ ॥
suni-ai mukh saalaahan mand.
By listening to God’s word with love and devotion, negative energy gets dissipated and one starts singing the praises of God.
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mambo mabaya humtoka mtu, na kuanza kuanza kumsifu Mungu.

ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ ॥
suni-ai jog jugat tan bhayd.
By listening to God’s word with love and devotion, one is able to know how the senses of the human body (eyes, ears, speech etc.) work and by using them in the right way, learn the art of unifying with God.
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu anapata uwezo wa kufahamu jinsi viungo mbalimbali vya mwili wa binadamu vinavyofanya kazi, kama vile macho,masikio na kuongea. Kwa kutumia viuongo hivikwa njia inayostahili, mtu anafaa kujua jinsiya kuungana na Mungu.

ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵੇਦ ॥
suni-ai saasat simrit vayd.
By listening to God’s word with love and devotion, one attains spiritual knowledge. (reference to the Hindu Scriptures – Shastras, Simrities and Vedas implies spiritual knowledge)
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hupata maarifa ya kiroho. (Katika maandiko ya dini ya Kihindi, Shastras, Simrities na Vedas ni ishara ya maarifa ya kiroho).

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
O’ Nanak, wafuasi wa Mungu wako katika hali ya furaha na neema milele.