Swahili Page 169

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਸਭ ਜਗ ਕੈ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖੁ ਅਤੋਲੀ ॥
har har nikat vse sabh jag kai apampar purakh atoli .
God who is all pervading, limitless and whose virtues can not be estimated, dwells close to the entire world.
Mungu ambaye anaenea kote, hana vikomo na ambaye fadhila zake haziwezi kukadiriwa, anaishi karibu na dunia nzima.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਕੀਓ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਿਰੁ ਵੇਚਿਓ ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲੀ ॥੩॥
har har pargat kee-o gur poorai sir vaychi-o gur peh molee. ||3||
The perfect Guru has revealed God to me, so I have completely surrendered myself to the Guru, as if I have sold my head to the Guru for a price.
Guru kamili amedhihirisha Mungu kwangu, sasa nimejisalimisha kikamilifu kwa Guru, kana kwamba nimeuza kichwa changu kwa Guru kwa gharama fulani.

ਹਰਿ ਜੀ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤਿ ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ ॥
har jee antar baahar tum sarnaagat tum vad purakh vadolee.
O’ God, You are permeating in all beings both inside and out, I have come to Your refuge, You are the highest of the high.
Ee Mungu, Wewe unapenyeza katika viumbe vyote ndani na nje yao, nimekuja kwenye kimbilio chako, Wewe ndiwe wa juu zaidi kati ya wote.

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਵੇਚੋਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥
jan naanak an-din har gun gaavai mil satgur gur vaycholee. ||4||1||15||53||
Meeting the True Guru, the Divine mediator, Nanak always sings the Praises of God. ||4||1||15||53||
Kwa kukutana na Guru wa Kweli, mpatanishi Takatifu, Nanak daima anaimba Sifa za Mungu. ||4||1||15||53||

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee poorbee mehlaa 4.
Raag Gauree Poorbee, Fourth Guru:
Raag Gauree Poorbee, Guru wa Nne:

ਜਗਜੀਵਨ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਜਗਦੀਸੁਰ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ॥
jagjeevan aprampar su-aamee jagdeesur purakh biDhaatay.
O’ God, the life of the world, O’ infinite God and Master, O’ Master of the Universe, all pervading Creator,
Ee Mungu, uhai wa dunia, Ee Mungu na Bwana usiye na mwisho. Ee Bwana wa Ulimwengu, Muumba unayeenea kote.

ਜਿਤੁ ਮਾਰਗਿ ਤੁਮ ਪ੍ਰੇਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਤਿਤੁ ਮਾਰਗਿ ਹਮ ਜਾਤੇ ॥੧॥
jit maarag tum parayrhu su-aamee tit maarag ham jaatay. ||1||
whichever way You direct us, that is the way we follow.
Kwa njia yoyote unayotuelekeza, hiyo ndiyo njia tunayofuata.

ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥
raam mayraa man har saytee raatay.
O’ God, my mind is imbued with Your love.
Ee Mungu, akili yangu imejawa na upendo wako.

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satsangat mil raam ras paa-i-aa har raamai naam samaatay. ||1|| rahaa-o.
Joining the holy Congregation, I have obtained the sublime essence of God’s love, and I am absorbed in His Name.
Kwa kujiunga na Ushirika takatifu, nimepata kiini tukufu cha upendo wa Mungu, na nimevama katika Jina lake.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਗਿ ਅਵਖਧੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸਾਤੇ ॥
har har naam har har jag avkhaDh har har naam har saatay.
God’s Name is the cure for all the sorrows, and provider of peace in the world.
Jina la Mungu ni tiba la huzuni zote, na mpaji wa amani duniani.

ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਦੋਖ ਸਭਿ ਬਿਨਸੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਖਾਤੇ ॥੨॥
tin kay paap dokh sabh binsay jo gurmat raam ras khaatay. ||2||
Following Guru’s teachings, those who partake the elixir of God’s Name, all their sins and sufferings are eliminated.
Kwa kufuata mafundisho ya Guru, wale wanaoshiriki dawa ya Jina la Mungu, dhambi zao na mateso yote yanaondolewa.

ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖੇ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਤੇ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਸਰਿ ਨਾਤੇ ॥
jin ka-o likhat likhay Dhur mastak tay gur santokh sar naatay.
Those who have such pre-ordained destiny, faithfully follow the Guru’s guidance and live a contented life, as if they bathe in the Guru’s pool of contentment.
Wale ambao wana hatima iliyoagiziwa mapema hama hiyo, kwa imani wanafuata mwongozo wa Guru na wanaishi maisha yaliyotoshelezwa, kana kwamba wanaoga katika kidimbwi cha Guru cha kutoshelezwa.

ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ ਸਭ ਤਿਨ ਕੀ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥੩॥
durmat mail ga-ee sabh tin kee jo raam naam rang raatay. ||3||
The filth of evil-mindedness is totally washed away, from those who are imbued with the Love of God’s Name.
Uchafu wa fikira mbaya unasafishwa kabisa, kutoka kwa wale ambao wamejawa na Upendo wa Jina la Mungu.

ਰਾਮ ਤੁਮ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਜੇਵਡ ਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤੇ ॥
raam tum aapay aap aap parabh thaakur tum jayvad avar na daatay.
O’ God, You Yourself are Your Own Master. O’ God there is no greater benefactor than You.
Ee Mungu, Wewe mwenyewe ndiwe Bwana wako mwenyewe, Ee Mungu hakuna mfadhili mkuu zaidi ya Wewe.

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਲਏ ਤਾਂ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ॥੪॥੨॥੧੬॥੫੪॥
jan naanak naam la-ay taaN jeevai har japee-ai har kirpaa tay. ||4||2||16||54||
Nanak remains spiritually alive only if he meditates on Naam, the meditation on God’s Name can be done by His Grace alone.
Nanak anabaki hai kiroho iwapo tu anatafakari kuhusu Naam, utafakari kwa Jina la Mungu unaweza kufanywa tu kwa Neema yake pekee.

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee poorbee mehlaa 4.
Raag Gauree Poorbee, Fourth Guru:
Raag Gauree Poorbee, Guru wa Nne:

ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਚੇ ॥
karahu kirpaa jagjeevan daatay mayraa man har saytee raachay.
O’ Life of the World, O Great Giver, please bestow mercy on me, so that my mind may remain attuned to You.
Ee Uhai wa Dunia, Ee Mpaji Mkuu, tafadhali tawaza huruma kwangu, ndiposa akili yangu iweze kubaki imekumakinikia Wewe.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਬਚਨੁ ਦੀਓ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੁ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨੁ ਮਾਚੇ ॥੧॥
satgur bachan dee-o at nirmal jap har har har man maachay. ||1||
The True Guru has bestowed the most immaculate teachings, that by meditating on God’s name, my mind goes into ecstasy.
Guru wa Kweli ametawaza kwangu mafundisho safi zaidi, kwamba kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu, akili yangu inafikia hali ya raha kuu.

ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬੇਧਿ ਲੀਓ ਹਰਿ ਸਾਚੇ ॥
raam mayraa man tan bayDh lee-o har saachay.
O’ God, bestowing mercy, You have united me with Naam as if my body and mind has been pierced with Your love.
Ee Mungu, kwa kutawaza huruma, umeniunganisha na Naam kana kwamba mwili na akili yangu imepenyezwa na upendo wako.

ਜਿਹ ਕਾਲ ਕੈ ਮੁਖਿ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਗ੍ਰਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਹਰਿ ਹਮ ਬਾਚੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jih kaal kai mukh jagat sabh garsi-aa gur satgur kai bachan har ham baachay. ||1|| rahaa-o.
The entire world is in the grip of the fear ofdeath, I have been saved from it by following the true Guru’s teachings.||1||Pause||
Dunia nzima ipo katika mshiko wa uoga wa kifo, nimeokolewa kutoka huo kwa kufuata mafundisho ya Guru wa kweli. ||1||Sitisha||

ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਨਰ ਕਾਚੇ ॥
jin ka-o pareet naahee har saytee tay saakat moorh nar kaachay.
Those foolish, faithless cynics who do not have any love for God are spiritually immature.
Hao wabeuzi wapumbavu wasio na imani ambao hawana upendo wowote kwa Mungu ni wachanga kiroho.

ਤਿਨ ਕਉ ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਵਿਚਿ ਵਿਸਟਾ ਮਰਿ ਮਰਿ ਪਾਚੇ ॥੨॥
tin ka-o janam maran at bhaaree vich vistaa mar mar paachay. ||2||
They suffer the extreme agony in the cycles of birth and death. They spiritually die over and over again, and rot away in the filth of vices.
Wanateseka uchungu uliokithiri katika mizunguko ya kuzaliwa na kufa. Wanakufa kiroho tena na tena, na kuoza katika uchafu wa dhambi.

ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਮੋ ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਹਰਿ ਹਮ ਜਾਚੇ ॥
tum da-i-aal saran partipaalak mo ka-o deejai daan har ham jaachay.
O’ God, You are the merciful protector of those who seek Your refuge. I beg You, to please bless me with the gift of Your Name.
Ee Mungu, Wewe ndiwe mlinzi mwenye huruma wa wale wanaotafuta kimbilio chako. Nakuomba, tafadhali nibariki na tuzo ya Jina lako.

ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹਮ ਕੀਜੈ ਮਨੁ ਨਿਰਤਿ ਕਰੇ ਕਰਿ ਨਾਚੇ ॥੩॥
har kay daas daas ham keejai man nirat karay kar naachay. ||3||
Make me Your most humble servant so that my mind may dance in happiness ofYour Love.
Nifanye niwe mtumishi wako mnyenyekevu kabisa ndiposa akili yangu icheze katika furaha ya Upendo wako.

ਆਪੇ ਸਾਹ ਵਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਹਹਿ ਤਾ ਚੇ ॥
aapay saah vaday parabh su-aamee ham vanjaaray heh taa chay.
God Himself is the Great Banker and Master. I am His petty trader of Naam
Mungu mwenyewe ni Mkurugenzi wa Benki Mkuu na Bwana. Mimi ni mfanya biashara wake duni wa Naam

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਉ ਰਾਸਿ ਸਭ ਤੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ॥੪॥੩॥੧੭॥੫੫॥
mayraa man tan jee-o raas sabh tayree jan nanak kay saah parabh saachay. ||4||3||17||55||
O’ the eternal God of Nanak. My mind, body and soul are all the wealth blessed by You.||4||3||17||55||
Ee Mungu wa milele wa Nanak. Akili, mwili na roho yangu yote ni utajiri uliobarikiwa nawe.

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ga-orhee poorbee mehlaa 4.
Raag Gauree Poorbee, Fourth Guru:
Raag Gauree Poorbee, Guru wa Nne:

ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਇਕ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਦੇ ਕਾਨੇ ॥
tum da-i-aal sarab dukh bhanjan ik bin-o sunhu day kaanay.
O’ God, You are the merciful destroyer of all pain, Please listen to my one prayer attentively.
Ee Mungu, Wewe ndiwe mwangamizi mwenye huruma wa maumivu yote, Tafadhali sikiliza ombi langu moja kwa umakini.

ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਨੇ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨੇ ॥੧॥
jis tay tum har jaanay su-aamee so satgur mayl mayraa paraanay. ||1||
Please unite me with the True Guru, my very life; through whose mercy, You are realized. ||1||
Tafadhali niunganishe na Guru wa Kweli, uhai wangu wenyewe; ambaye kupitia huruma yake, Wewe unagunduliwa.

ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰਿ ਮਾਨੇ
raam ham satgur paarbarahm kar maanay.
O’ God, I acknowledge the True Guru as the embodiment of Supreme God.
Ee Mungu, nakiri ya kwamba Guru wa Kweli ni udhihirisho wa kimwili wa Mungu Mkuu.

ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਅਸੁਧ ਮਤਿ ਹੋਤੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਹਰਿ ਹਮ ਜਾਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ham moorh mugaDh asuDh mat hotay gur satgur kai bachan har ham jaanay. ||1|| rahaa-o.
I was foolish and ignorant person with polluted intellect, but through the the Guru’teachings, I have realized God. ||1||Pause||
Nilikuwa mtu mpumbavu na mjinga mwenye akili iliyochafuliwa, lakini kupitia mafundisho ya Guru, nimemgundua Mungu. ||1||Sitisha||

ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਹਮ ਦੇਖੇ ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਫੀਕ ਫੀਕਾਨੇ ॥
jitnay ras an ras ham daykhay sabh titnay feek feekaanay.
All the worldly pleasures and enjoyments which I have seen – I have found them all to be bland and insipid.
Raha na anasa zote za kidunia ambazo nimeziona – nimezipata zote kuwa za uchoshi na zisizo na ladha.