Swahili Page 123

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree naam sun man vasaavani-aa.
I dedicate myself to those, who listen and enshrine Naam in their mind.
Najiweka wakfu kwa wale, wanaosikiza na kuthamini Naam akilini mwao.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਊਚੋ ਊਚਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jee-o sachaa oocho oochaa ha-umai maar milaavani-aa.||1|| rahaa-o.
Eradicating their ego they are able to unite with God, who is eternal and the highest of the high.
Wakiangamiza ubinafsi wao wanaweza kuungana na Mungu, ambaye anadumu milele na ni wa juu zaidi kwa wote.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
har jee-o saachaa saachee naa-ee.
True is the Dear God, and True is His Glory.
Wa Kweli ni Mungu Mpendwa, na wa Kweli ni Utukufu wake.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕਿਸੈ ਮਿਲਾਈ ॥
gur parsaadee kisai milaa-ee.
It is only a rare person whom He unites with Himself through the Guru’s grace.
Ni mtu nadra pekee ambaye Mungu anaunganisha naye mwenyewe kupitia neema ya Guru.

ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਹਿ ਸੇ ਵਿਛੁੜਹਿ ਨਾਹੀ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੨॥
gur sabad mileh say vichhurheh naahee sehjay sach samaavani-aa. ||2||
Those who unite with Him by following Guru’s teaching shall not be separated from him again. Intuitively they remain merged with Him .
Wale walioungana naye kwa kufuata funzo la Guru hawatatengwa kutoka kwake tena. Kwa hisia na silika wanabaki wameungana naye.

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
tujh tay baahar kachhoo na ho-ay.
Nothing happens outside Your Will.
Hakuna kitu kinatendeka kutolingana na Mapenzi yako.

ਤੂੰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ ॥
tooN kar kar vaykheh jaaneh so-ay.
You are the one who create, know and watch over everything.
Ni Wewe unayeumba, unajua na kuchunga kila kitu.

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੩॥
aapay karay karaa-ay kartaa gurmat aap milaavani-aa.||3||
The Creator Himself acts, and inspires others to act. Through the Guru’s Teachings, He unites us with Himself.
Muumba mwenyewe anatenda, naye anahamasisha wengine kutenda. Kupitia mafundisho ya Guru, Mungu anatuunganisha naye mwenyewe.

ਕਾਮਣਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥
kaaman gunvantee har paa-ay.
The soul-bride who enshrines God’s virtues within, realizes Him.
Roho kama bi harusi anayethamini fadhila za Mungu ndani mwake, anamgundua Mungu.

ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥
bhai bhaa-ay seegaar banaa-ay.
She adorns herself with the revered fear of God.
Yeye anajipamba kwa uoga kwa heshima ya Mungu.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਚ ਉਪਦੇਸਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥
satgur sayv sadaa sohagan sach updays samaavani-aa. ||4||
Serving the True Guru by following his teachings, she is forever a fortunate soul-bride. She is absorbed in the divine word that unites her with God.
Kwa kutumikia Guru wa Kweli kwa kufuata mafundisho yake, yeye ni roho kama bi harusi mwenye bahati nzuri milele. Anavama katika neno takatifu linalomuunganisha na Mungu.

ਸਬਦੁ ਵਿਸਾਰਨਿ ਤਿਨਾ ਠਉਰੁ ਨ ਠਾਉ ॥
sabad visaaran tinaa tha-ur na thaa-o.
Those, who forget the Guru’s word, find no shelter in God’s court.
Wale, wanaosahau neno la Guru, hawapati makao katika mahakama ya Mungu.

ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲੇ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥
bharam bhoolay ji-o sunjai ghar kaa-o.
They are deluded by doubt, like a crow in a deserted house.
Wanadanganywa na shaka, kama kunguru kwenye nyumba iliyoachwa bure.

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਤਿਨੀ ਦੋਵੈ ਗਵਾਏ ਦੁਖੇ ਦੁਖਿ ਵਿਹਾਵਣਿਆ ॥੫॥
halat palat tinee dovai gavaa-ay dukhay dukh vihaavani-aa. ||5||
They forfeit both this world and the next, and they pass their lives suffering in pain and misery.
Wanapoteza dunia hii na itakayofuata, na wanapitisha maisha yao wakiteseka kwa uchungu na taabu.

ਲਿਖਦਿਆ ਲਿਖਦਿਆ ਕਾਗਦ ਮਸੁ ਖੋਈ ॥
likh-di-aa likh-di-aa kaagad mas kho-ee.
Writing on and on, they run out of paper and ink. (Endlessly chasing after Maya, they run out of breaths without achieving the goal of life).
Wakiendelea kuandika, wanaishiwa na karatasi na wino. (kukimbiza Maya bila mwisho wanaishiwa na pumzi ya kupumua bila kutimiza kusudi la maisha).

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਨ ਕੋਈ ॥
doojai bhaa-ay sukh paa-ay na ko-ee.
Through the love with duality, no one has ever found peace.
Kupitia upendo wa uwili, hakuna ambaye amewahi kupata amani.

ਕੂੜੁ ਲਿਖਹਿ ਤੈ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਜਲਿ ਜਾਵਹਿ ਕੂੜਿ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥੬॥
koorh likheh tai koorh kamaaveh jal jaaveh koorh chit laavani-aa. ||6||
They write falsehood, and they practice falsehood; they are always in agony by focusing their consciousness on falsehood.
Wanaandika ya uongo, na kutenda kwa udanganyifu; daima wamo katika uchungu kwa kumakinisha fahamu yao kwa udanganyifu.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਲਿਖਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
gurmukh sacho sach likheh veechaar.
The Guru’s followers write and reflect on God and His virtues.
Wafuasi wa Guru wanaandika na kutafakari kuhusu Mungu na fadhila zake.

ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
say jan sachay paavahi mokh du-aar.
Those true ones are blessed with the freedom from the vices and love of Maya.
Hao wa kweli wamebarikiwa na uhuru kutoka maovu na upendo wa Maya.

ਸਚੁ ਕਾਗਦੁ ਕਲਮ ਮਸਵਾਣੀ ਸਚੁ ਲਿਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥
sach kaagad kalam masvaanee sach likh sach samaavani-aa. ||7||
True is their paper, pen and ink; writing Truth, they are absorbed in God.
Ya kweli ni karatasi, kalamu na wino yao; wakiandika Ukweli, wanavama katika Mungu.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਿ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ॥
mayraa parabh antar baithaa vaykhai.
Enshrined within every body, my God watches over all.
Akiwa katika kila mwili, Mungu wangu anachunga kila kitu.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਖੈ ॥
gur parsaadee milai so-ee jan laykhai.
The one who realizes God by the Guru’s Grace, is the approved one.
Yule anayemgundua Mungu kwa Neema ya Guru, ndiye yule aliyeidhinishwa.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੨॥੨੩॥
naanak naam milai vadi-aa-ee pooray gur tay paavni-aa. ||8||22||23||
O Nanak, glory is received through the Naam, which is obtained through the Perfect Guru.
Ee Nanak, utukufu unapokelewa kupitia Naam, ambayo inapatwa kupitia Guru kamili.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh Raag, by the Third Guru:
Maajh Raag, na Guru wa Tatu:

ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ॥
aatam raam pargaas gur tay hovai.
Only from the Guru one receives this understanding that God’s supreme Lightpervades in all.
Ni kutoka kwa Guru pekee ambapo mtu anapokea uelewa huu kwamba Mwanga mkuu wa Mungu unaenea katika kila kitu.

ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਵੈ ॥
ha-umai mail laagee gur sabdee khovai.
The filth of ego stuck to the mind is removed through the Guru’s word.
Uchafu wa ubinafsi uliokwama kwenye akili unatolewa kupitia neno la Guru.

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥
man nirmal an-din bhagtee raataa bhagat karay har paavni-aa. ||1||
By always worshipping God with immaculate mind, one is able to realize God.
Kwa kumuabudu Mungu daima kwa akili safi, mtu anaweza kugundua Mungu.

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਆਪਿ ਭਗਤਿ ਕਰਨਿ ਅਵਰਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree aap bhagat karan avraa bhagat karaavani-aa.
I devote my life and soul to those, who worship God and inspire others to worship Him as well.
Naweka wakfu maisha na roho yangu kwa wale, wanaoabudu Mungu na kuhamasisha wengine kumwabudu pia.

ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕੀਜੈ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tinaa bhagat janaa ka-o sad namaskaar keejai jo an-din har gun gaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
We should always humbly bow to those devotees who chant the Glorious Praises of God every day.
Tunafaa kusujudu kwa unyenyekevu daima kwa hao wafuasi wanaoimba Sifa Tukufu za Mungu kila siku.

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣੁ ਕਰਾਏ ॥
aapay kartaa kaaran karaa-ay.
It is on His own that the Creator creates the cause of devotion in a person.
Ni kwa hiari yake mwenyewe ambapo Muumba amaumba msingi wa kujitolea kwa mtu.

ਜਿਤੁ ਭਾਵੈ ਤਿਤੁ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ॥
jit bhaavai tit kaarai laa-ay.
As He pleases, He engages mortals to the tasks of devotional worship.
Anavyotaka, anashughulisha binadamu kwa kazi za ibada ya kujitolea.

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥
poorai bhaag gur sayvaa hovai gur sayvaa tay sukh paavni-aa. ||2||
Only by perfect fortune does one get to follow the Guru’s teachings. By following the Guru’s teachings peace is obtained.
Ni kwa bahati nzuri kuu pekee ambapo mtu anapata kufuata mafundisho ya Guru. Kwa kufuata mafundisho ya Guru amani inapatikana.

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਤਾ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ॥
mar mar jeevai taa kichh paa-ay.
When one eradicates one’s ego , and becomes a completely humble person, then he attains the bliss of devotional worship.
Wakati mtu anaangamiza ubinafsi wake, na kuwa mtu mnyenyekevu kabisa, basi anapata raha tele ya ibada ya kujitolea.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
gur parsaadee har man vasaa-ay.
Then by the Guru’s Grace, he enshrines God within his mind.
Kisha kwa neema ya Guru, anathamini Mungu akilini mwake.

ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੩॥
sadaa mukat har man vasaa-ay sehjay sahj samaavani-aa. ||3||
By enshrining God within his mind, he is liberated from the effects of Maya and vices forever. Intuitively he remains in the state of equipoise.
Kwa kuthamini Mungu akilini mwake, anakombolewa kutoka athari za Maya na maovu milele. Kwa hisia na silika anabaki katika hali ya usawa.

ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥
baho karam kamaavai mukat na paa-ay.
By perform all sorts of rituals, one does not obtain liberation from vices.
Kwa kutenda aina zote za mila, mtu hapati ukombozi kutoka dhambi.

ਦੇਸੰਤਰੁ ਭਵੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ॥
daysantar bhavai doojai bhaa-ay khu-aa-ay.
By wandering around in foreign lands, one is simply ruined in the love of duality.
Kwa kuzurura katika nchi geni, mtu anaangamia tu katika upendo wa uwili.

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਕਪਟੀ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
birthaa janam gavaa-i-aa kaptee bin sabdai dukh paavni-aa.||4||
The deceitful person loses this human life in vain; without the Guru’s word, he obtain only misery.
Mtu mdanganyifu anapoteza maisha haya ya kibinadamu bure; bila neno la Guru, anapata taabu tu.

ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥
Dhaavat raakhai thaak rahaa-ay.
One who restrains his mind wandering after vices and keeps it under control,
Mtu anayezuia akili yake kutoka kuzurura ikifuata maovu na kuidhibiti,

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥
gur parsaadee param pad paa-ay.
by Guru’s Grace, obtains the supreme spiritual status,
kwa Neema ya Guru, anapata hadhi kuu ya kiroho,

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੫॥
satgur aapay mayl milaa-ay mil pareetam sukh paavni-aa. ||5||
The True Guru Himself unites that person with God. Meeting the Beloved God peace is obtained.
Guru wa Kweli mwenyewe anaunganisha mtu huyo na Mungu. Kwa kukutana na Mungu Mpendwa amani inapatikana.